2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in…

Podelitev priznanj in diplom za inovacije v podravju za leto 2008

V skladu z razpisom za podelitev priznanj in diplom za inovacije v Podravju za leto 2008, je v razpisnem roku prispelo 11 prijav. V ocenjevalni komisiji, ki je na osnovi pregleda dokumentacije prispele vloge ocenila in odločila o podelitvi priznanj in diplom, so sodelovali: dr. Boštjan Harl, mag. Jure Verhovnik, mag. Stanislav Golc, dr. Dušan Klinar, Bruno Rumež.