2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in…

Seminar: Osebni stečaj in izvršba po novem

V januarju 2008 je pričel veljati nov Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP, ki se v večjem delu uporablja od 1.10.2008 in ureja pravila finančnega poslovanja v času podjetniške krize in vse stečajne postopke, postopek prisilne poravnave ter izbris iz sodnega registra brez likvidacije.