Predstavitev CURS: Avtomatiziran uvozni sistem – SIAS

SIAIS uvaja nov način dela s pošiljanjem carinske uvozne deklaracije v carinski sistem, komuniciranje v času carinjenja preko elektronskih sporočil in sprotno obveščanje deklaranta o stanju pošiljke v carinskem postopku.