2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in…

OB KONCU LETA – delavnica v okviru projekta E-PODJETNIK

v sredo, 25.1.2012, ob 16. uri v v pritlični Izobraževalni dvorani Doma obrtnikov Maribor, Titova c. 63 v Mariboru Izteka se leto 2011, kar pomeni, da morajo samostojni podjetniki posamezniki in drugi zasebniki biti pozorni na vsa opravila, ki jih morajo opraviti še pred iztekom leta ter v začetku naslednjega leta. Na seminarju bomo osvežili pravila, na kakšen način se obdavčujejo dobički samostojnih podjetnikov in ostalih zasebnikov, kakšne obveznosti imajo podjetniki glede vodenja poslovnih knjig in ostalih evidenc v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo. Na kakšen način oziroma kakšne namene lahko podjetniki znižajo davčno osnovo za leto 2011, ki je podlaga za obdavčitev z dohodkom iz dejavnosti. Podjetniki ne smete pozabiti po stanju 31.12.2011 opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, saj boste le na ta način lahko uskladili dejansko stanje s knjižnimi stanji, ki posledično vplivajo na davčno priznane odhodke poslovanja.

Seminar: Kaj moramo vedeti o spletnem poslovanju?

v torek, 24. januarja 2012, med 9. in 13. uro v prostorih Štajerske gospodarske zbornice (Ul. talcev 24, Mb) Spletno poslovanje postaja stalnica v sodobnem poslovanju. Spletno poslovanje ima svoja pravila in zakonitosti, ki jih moramo poznati in upoštevati, preden se lotimo poslovanja preko spleta. Če želite svoje poslovanje razširiti tudi preko spleta ali to že počnete, pa niste prepričani, da poznate vsa pravila, potem je ta seminar pravi za vas! Organiziramo ga skupaj Zakonodajno-pravno službo GZS. POSEBEJ UGODNA UDELEŽBA ZA ČLANE!

Delavnica: Načrtovanje okolju primernejših proizvodov

v četrtek, 13.10.2011, ob 9:00 uri v prostorih Mariborske razvojne agencije (Pobreška cesta 20, Maribor) Delavnico pripravlja Mariborska razvojna agencija – Enterprise Europe Network Maribor v okviru EU projekta ESMI.

Seminar: Procesi managementa ob nesrečah in drugih nenadnih dogodkih – Upravljanje in vodenje krize in kriznih razmer – BREZPLAČNO!

***SEMINAR ODPOVEDAN*** v torek 7. junija 2011 od 12. do 15.30 ure v prostorih Štajerske gospodarske zbornice (Ul. talcev 24, Mb) Brezplačna udeležba! Management v podjetjih se mora zavedati aktualnih virov ogrožanja, lokalnih in globalnih. Krize današnjega dne so vse bolj multiplikativne in verižne. Obvladovanje krize je proces, ki ga boste spoznali po fazah: predkrizna priprava, učinkovito obvladovanje akutne krize in delovanje v času po krizi ter učenje iz izkušenj. Seminar pripravljamo v sodelovanju s Centrom za raziskovanje in razvoj znanja (CRRZ).

Seminar: Trženje preko spleta oz. kako na vrh spletnih brskalnikov?

V sodelovanju s podjetjem Red Orbit, ki se ukvarja s spletnim trženjem in je dobitnik nagrade za Najpodjetniško idejo 2009, vas vabimo na aktualen seminar Trženje preko spleta oz. kako na vrh spletnih brskalnikov? v četrtek, 1. oktobra 2009, od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24. Seminar bosta izvajala: Andraž Štalec, direktor in Boštjan Hozjan, izvršni direktor podjetja Red Orbit.

Delavnica: Kako voditi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva?

Cilj delavnice: Predstavitev vodenja poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva na praktičnih primerih vpisov in izpisov v ustrezne poslovne knjige.

2. ŠGF: naložbe v energetiko kot konkurenčna prednost podjetij

Ne glede na svetovno gospodarsko krizo, ali pa še posebej zaradi nje, svetovno povpraševanje po energiji še vedno narašča, energenti so iskano in cenjeno blago. V EU so se v zadnjih letih cene energentov skoraj podvojile. Visoke cene nafte, plina, elektrike in drugih energentov se po vsej verjetnosti, kljub trenutnim padcem, dolgoročno ne bodo zniževale, še vedno bodo izredno pomembna in visoka postavka v bilanci podjetij.

Informativni dan: KREDITNA LINIJA »FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV 2011 – 2013«

Gospodarska zbornica Slovenije in SID banka vas 21. decembra vabita na informativni dan, ki bo namenjen predstavitvi kreditne linije »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013«. Po zaključku predstavitev bodo imeli udeleženci možnost individualnih razgovorov s predstavniki SID banke.

Informativni dan: KREDITNA LINIJA »FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV 2011 – 2013«

Gospodarska zbornica Slovenije in SID banka vas 21. decembra vabita na informativni dan, ki bo namenjen predstavitvi kreditne linije »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013«. Po zaključku predstavitev bodo imeli udeleženci možnost individualnih razgovorov s predstavniki SID banke.

Delavnica: Kogeneracija na zemeljski plin

v četrtek, 8. decembra 2011, v Kongresni dvorani Hotela Betnava, v Mariboru. Udeležba na dogodku je brezplačna.

2-DNEVNA SINERGIJA PODJETNIŠTVA IN KULTURE V MARIBORU

v sredo 7.12.2011 in četrtek 8.12.2011 v prostorih Vetrinjskega dvorca, Vetrinjska 30, Maribor. Dogodek Sinergija podjetništva in kulture je namenjen vsem podjetnikom in posameznikom, ki šele razmišljajo o podjetništvu in seveda vsem, ki jih podjetništvo zanima.

Časopis Gospodarski izzivi december 2011

Časopis Gospodarski izzivi december 2011 Celoten časopis Gospodarski izzivi december 2011 v .pdf