2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Informacije SRIP – krožno gospodarstvo: izvedene aktivnosti v mesecu aprilu 2017

Ustanovna seja Zbora članov SRIP – Krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena dne  aprila 2017 v Štajerski gospodarski zbornici, upravljavki SRIP – Krožno gospodarstvo. Volitve SRIP – Krožno gospodarstvo:…

Predstavitev razpisov MRA 09.05.2017 – garancije za kredite ter sofinanciranje manjših začetnih naložb

Vljudno vabimo na predstavitev Tretjega  javnega razpisa garancij za bančne mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje ter Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb…

Aspiria za nadaljnjo rast v Mariboru odprla podružnico za razvoj informacijske tehnologije

Aspiria v Mariboru zaposluje strokovnjake informacijske tehnologije in razvija rešitve za najzahtevnejše kupce po svetu Maribor, 20. april 2017 – Podjetje Aspiria, informacijske tehnologije, podružnica uspešnega nemškega…

Mednarodno kooperacijsko srečanje »THE FUTURE OF BUILDING«, Dunaj, Avstrija 17-18. 5. 2017

Vabilo na mednarodno kooperacijsko srečanje »THE FUTURE OF BUILDING«, Dunaj, Avstrija 17-18. 5. 2017   Avstrijska gospodarska zbornica , Enterprise Europe Network Avstrija in Avstrijska agencija za pospeševanje…

Nadomestne volitve organov ŠGZ

Spoštovani člani ŠGZ! Ker je zaradi določenih sprememb v članstvu ŠGZ članov Upravnega odbora trenutno 23 od potrebnih 25, članov Nadzornega odbora pa 4 od potrebnih 5, smo dolžni za manjkajoče člane izpeljati nadomestne…

4. ŠGF 2017, vajenec bi bil? Dualni sistem poklicnega izobraževanja

4. štajerski gospodarski forum v letu 2017, 18.04.2017 VAJENEC BI BIL? DUALNI SISTEM POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 4. štajerski gospodarski forum govori o potrebnosti in pomembnosti uvedbe dualnega poklicnega izobraževanja.…

Spremembe določenih kolektivnih pogodb ter nove urne postavke v Avstriji

S 1.5.2017 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2017 preverite, ali je na vašem področju opravljanja…

Pogoji dveh aktualnih podjetniških razpisov (SRRS)

Na Štajerski gospodarski zbornici so v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS), bila predstavljena dva aktualna podjetniška razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer: …

Predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov (SRRS)

Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS), vabi na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer: J…

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Rok prijave: Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 29.3.2017 in za drugo odpiranje 12.6.2017. POMEMBNO: Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini niso predmet tega javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje…