Zbiranje interesa za poslovno sodelovanje z Ukrajino

Štajerska gospodarska zbornica vabi vse svoje člane in podjetja podravske regije k podaji predlogov in interesa za poslovno sodelovanje z ukrajinskimi podjetji. V kolikor bo interes dovolj velik, bomo organizirali tudi B2B srečanja z ukrajinskimi podjetji. Vaše cenjene predloge zbiramo do 31. avgusta 2017 na naslednji povezavi: [av_button_big label=’INTERES ZA POSLOVNO SODELOVANJE Z UKRAJINO’ description_pos=’below’ […]

Javno naročilo: Ograja za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec objavljajo skupno javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo. Rok za oddajo ponudb je 14.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke). Ponudniki pošljejo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. […]

Informativna dneva za javni razpis “Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2”

Spoštovani, vljudno vabljeni na informativna dneva za javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki ga organizira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Objava razpisne dokumentacije: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119   Prvi informativni dan bo v četrtek, 24. avgusta 2017, ob 10.00 uri, na Štajerski gospodarski zbornici, v konferenčni dvorani, Ulica talcev 24, Maribor. Elektronske prijave podjetij […]

SRIP – Krožno gospodarstvo: potrjen Akcijski načrt

Dne 14. 7. 2017 je bila na srečanju predstavnikov SRIPov na GZS s strani Franca Matjaža Zupančič, državnega sekretarja Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predsedujočega Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) podana informacija, da je Akcijski načrt  SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo iz meseca junija […]

SEE MEET SLOVENIA 2017, Maribor, 24.-25.10.2017

24. – 25. OKTOBER MARIBOR HOTEL HABAKUK Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih individulanih sestankov s potencialnimi partnerji. Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji, ki vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje. [av_button label=’ZA SODELOVANJE […]

3. delovno srečanje Združenja vodij pokrajin v okviru sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope

  Med 18. in 20. oktobrom 2017 bo mesto Plovdiv, drugo največje mesto v Republiki Bolgariji in Evropska prestolnica kulture v letu 2019, gostilo 3. delovno srečanje Združenja vodij pokrajin, in sicer v okviru sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope (»16+1« ). Dogodek bo gostil vodja pokrajine Plovdiv gospod Zdravko […]

Javni razpis »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

     1.Namen: spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4), zaradi: – pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti […]

Odbor za razvoj človeških virov SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO 10.7.2017

Maribor, 4. 7. 2017 VABILO na 1. delovno srečanje Odbora za razvoj človeških virov SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO   Ponedeljek, 10. 7. 2017 ob 9.00 uri GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E Spoštovani!   v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo deluje horizontalna mreža krožni poslovni modeli in eno od področij je razvoj človeških virov, ki […]