2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Stališče GZS in ŠGZ do problematike napotovanja delavcev v tujino, analiza stanja in predlogi za ureditev področja napotovanja delavcev v tujino

Vsebina: Analiza stanja Stališče GZS in ŠGZ do problematike napotovanja delavcev v tujino Predlogi za ureditev področja napotovanja delavcev v tujino Gospodarska zbornica Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica,…

Predstavitev Kataloga Štajerske gospodarske zbornice – Podravje 2018

Informacij je danes zares veliko in vse pogosteje se dogaja, da je težje videti gozd kot najti posamezno drevo. Ampak celovita slika je izredno pomembna in je edina prava podlaga za vsakodnevne odločitve. Zato smo v Štajerski…

Delovno srečanje – izmenjava mnenj o usmeritvah in ukrepih, ki jih predlaga EU za uresničitev vizije za krožno gospodarstvo na področju plastike, LJ, 07.06.2018

Spoštovani, vabimo vas na delovno srečanje - izmenjavo mnenj o usmeritvah in ukrepih, ki jih predlaga EU za uresničitev vizije za krožno gospodarstvo na področju plastike. Srečanje se bo nadaljevalo s sestankom…

Vabilo podjetjem k sodelovanju: “Speed dating z delodajalci” na področju prava

Evropsko združenje študentov prava ELSA Maribor organizira: SPEED DATING Z DELODAJALCI 14. junij ob 12.00 uri Speed dating z delodajalci.   Študentom Pravne fakultete Maribor, ki zaključujejo prvo ali drugo stopnjo…