2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in…

Zgodnje in aktivno odkrivanje težav v duševnem zdravju

Tako kot pri drugih  zdravstvenih težavah sta tudi na področju duševnega zdravja ključna zgodnje odkrivanje težav in aktivno odzivanje nanje. Na ta  način se lahko težave v duševnem  zdravju pravočasno odkrijejo in…

Brezplačen dogodek: Z mreženjem za dvig inovativnosti, Laško, 22.11.2018

  Namen dogodka je povezovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi ali raziskovalnimi institucijami, spoznavanje programov za črpanje nepovratnih sredstev, spoznavanje primerov dobrih praks in predstavitev izzivov,…

E-novice projekta Ženske v podjetništvu (Women in Business)

Vabljeni k branju E-novice oktober 2018 projekta Ženske v podjetništvu (Women in Business). V novicah vas seznanjamo o začetnih aktivnostih projekta, ki se je začel izvajati letos junija, namenjen pa je spodbudi mladih…

Objavljen je razpis Erasmus+ za leto 2019

Na razpis se lahko prijavi vsak javni ali zasebni subjekt, dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.  Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov…

Prepolovljena višina NUSZ kot  izboljšanje pogojev za delovanje podjetij v MOM

Mestni svet občine Maribor je na svoji 39. seji 16. oktobra letos sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor, ki prinaša prepolovljeno višino prispevka NUSZ za industrijske hale. …