Srečanje z državnim sekretarjem gospodom mag. Bojanom Kumrom iz Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije

Srečanje je organiziral Regijski svet za energetsko področje, ki šteje 17 članov, podjetij in organizacij s področja energetike, ki so člani ŠGZ. Delovanje regijskega sveta se osredotoča na skupno in usklajeno medsektorsko pripravo predlogov in konceptov s področja energetike, kakor tudi na konkretne rešitve ter izvedba teh projektov. Izmenjava pogledov in diskusija o prihodnjih korakih […]

Anketa o vaših načrtovanih poslovnih aktivnostih

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je podporna organizacija  gospodarstvu in svoje aktivnosti usmerja zlasti v storitve pomoči podjetjem pri urejanju poslovanja v razvojnem in zakonodajnem vidiku, internacionalizaciji, pri informiranju in ozaveščanju zaposlenih ter pri strokovnem svetovanju, pri usposabljanju in izobraževanju strokovnega kadra in drugih zaposlenih.  Prilagamo kratko anketo, s katero bi želeli pridobiti informacije o tem, […]

Slovenski podjetniški sklad objavlja štiri nove vavčerje za pomoč pri internacionalizaciji!

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 22.02.2019, v Ur. L. RS št. 11/2019 in na spletni strani SPS-a, objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, Vavčer za […]

Nacionalna študija stanja na področju podjetništva med mladimi ženskami v Sloveniji

V okviru projekta Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavski regiji – WOMEN IN BUSINESS je Mariborska razvojna agencija, ki tako kot Štajerska gospodarska zbornica v projektu sodeluje kot partnerica, pripravila »Nacionalno študijo o ovirah in potrebah na področju spodbujanja mladih podjetnic, pomanjkljivostih v politikah ter priložnostih, ki jih ponujajo ukrepi za razvoj podjetništva med mladimi ženskami […]

Novi program metalurg se bo izvajal na Ptuju

Štajerska gospodarska zbornica se je na zavrnitev novega izobraževalnega programa na Ministrstvu za šolstvo, skupaj z gospodarstvom regije ostro odzvala. Skupaj z obema šolama in Obrtno zbornico Območna enota Maribor je pripravila dopis, ki mu so bile priložene izjave Taluma in nekaj podjetij, ki potrjujejo pripravljenost sodelovati pri vajeništvu in usposabljanju mladih, da bi tako […]

Regionalno stičišče dostojnega dela Celje – brezplačna svetovanja in informiranja v zvezi z vprašanji, ki so vezana na dostojnost dela

V stičišču se nudijo brezplačna svetovanja in informiranja v zvezi z vprašanji, ki so vezana na dostojnost dela. Stičišče je tako namenjeno kot delojemalcem (delavcem, iskalcem zaposlitve, brezposelnim osebam, študentom), kakor tudi delodajalcem oz. njihovim predstavnikom. REGIONALNO STIČIŠČE DOSTOJNEGA DELA CELJE se nahaja na Regionalni gospodarski zbornici Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje v 2. nadstropju. […]

Povabilo k oddaji ponudbe »Tehnična priprava, izdelava in postprodukcija izobraževalnih video vsebin v okviru projekta POLET«

  Javno naročilo »Tehnična priprava, izdelava in postprodukcija izobraževalnih video vsebin« poteka v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 v nadaljevanju: […]