2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje...

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

GZS posredovala predloge amandmajev na #protiKoronapaket

Gospodarska zbornica Slovenije je na Vladi RS sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo natančno preučila v sodelovanju z ostalimi…

Investicije ob izhodu iz krize – poziv k izpolnitvi podatkov v okviru vašega podjetja

Spoštovani, v dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor RS načrtujemo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije pripravo celovitega pregleda investicij ob izhodu iz krize. Investicijska aktivnost tako v javnem…

Video konferenca z dobavitelji medicinske in zaščitne opreme iz Kitajske, 9.4.2020

Vabilo: Video konferenca s preverjenimi dobavitelji medicinske in zaščitne opreme iz Kitajske Na pobudo Trgovinskega urada mesta Ningbo (provinca Zhejiang ) ter v sodelovanju s partnersko institucijo CECZ  - Central…

Projekt WOMEN IN BUSINESS: posnetki spletnih seminarjev za mlade podjetnice

V okviru projekta WOMEN IN BUSINESS (Interreg Podonavje) je v preteklem mesecu potekalo mednarodno spletno usposabljanje za mlade podjetnice stare od 15 do 34 let. V usposabljanju so na pobudo Štajerske gospodarske zbornice,…

Poslovanje s posameznimi državami

Center za mednarodno poslovanje (CEMP) še vedno spremlja in ažurno objavlja dokument o razvoju dogodkov in okoliščinah za poslovanje v izbranih državah, partnericah Slovenije (27) in povezanih vsebinah (odzivi podjetij,…

Usposabljanje ABC podjetništva 2020 - prestavljeno

Spoštovani,   zaradi ukrepov v času nevarnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter na podlagi priporočil in navodil pristojnih institucij je SPOT svetovanje Podravje sprejel preventivne ukrepe za omejitev širjenja…

Razpis za zbiranje najboljših inovacij v Podravski regiji, podaljšan rok prijav do 12.6.2020

Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje…

Vlada sprejela zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo #protiKoronapaket

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila…

Prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu…

Veljavni predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19 Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja…