2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Novo izobraževanje eVZD: Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju boste spoznali kako načrtovati, izvajati in vrednotiti ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu. Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in pridobljena znanja v čim večji…

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih…