2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi izdelki

Datum: 17. september 2020 Kraj: Celjski sejem (Modra Dvorana) Program: 9.30 - 10.00 Prihod in registracija udeležencev   10.00 - 10.40   Uvodni nagovor Simon Zajc, državni sekretar,…

Javna obravnava osnutka dolgoročne podnebne strategije do 30. septembra

Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi zavez Pariškega sporazuma, Okvirja dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in podnebnih ukrepov…