2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Eko sklad – Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (64PO20)

Eko sklad je 2.10.2020 objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (64PO20). Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv traja do objave zaključka…

Eko sklad – Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (82FS-PO20)

Eko sklad je 2.10.2020 objavil Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (82FS-PO20). Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v…