2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

6. Štajerski gospodarski forum 2020: Najboljša podjetja Podravja 2019, ogled oddaje

Projekt Podjetje Podravja spodbuja pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva, predvsem pa za zgled postavi najboljše. V Podravju je veliko dobrih gospodarskih družb, ki vzpostavljajo in razvijajo uspešne proizvodne programe,…

Najboljša podjetja Podravja v letu 2019

Perutnina Ptuj je vertikalno integrirano podjetje, delujemo na mnogih trgih in zavedamo se velike odgovornosti do potrošnikov, kakovosti izdelkov, rejcev, velikega števila drugih manjših podjetij, ki na takšen ali drugačen način prispevajo k našemu razvoju in omogočajo naše poslovno delovanje.