2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Nacionalna raziskava za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja še poteka!

Nacionalna raziskava še poteka! Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste izpolnili anketo potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora…

Letno poročilo 2020

Letno poročilo Štajerska gospodarska zbornica 2020 v .pdf

2. Konferenco trajnostne transformacije, 31.5.2021

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi na 2. Konferenco trajnostne transformacije, ki bo potekala v sredo, 31. marca 2021, od 14.00 do 17.00 ure preko Zoom videokonferenčne platforme. Program konference: STROKOVNI POSVET:…

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« – aktualno 2021

Temelj trajnostne poslovne uspešnosti je uresničevanje zgolj tistih poslovnih odločitev, s katerimi podjetje znižuje negativne in povečuje pozitivne vplive na okolje, ljudi ter skupnost, v kateri deluje. Trajnostna poslovna…

ITM 2021 – Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2021 nadaljuje s štirinajsto generacijo izobraževanja Vodenje izvoznega poslovanja…

Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na EXPO 2020 Dubaj«

SPIRIT Slovenija je objavil javno povabilo, s katerim želi pridobiti podjetja s področja različnih gospodarskih dejavnosti za celovito predstavitev Slovenije na svetovni razstavi, ki bo prvič v zgodovini organizirana v…

SPS – Zaprta tudi Vavčer za dvig digitalnih kompetenc in Vavčer za pripravo digitalne strategije

Tudi letos je s strani podjetij izkazan velik interes po koriščenju vavčerjev. Slovenski podjetniški sklad je moral v petek,19.03.2021, v Uradnem listu RS dodatno začasno zapreti še dva vavčerska poziva, in sicer Vavčer…

Spletne delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z namenom priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021-2027 med 26. marcem in 19. aprilom 2021 organizira spletne delavnice…

V okviru projekta Sociolab napovedujemo Cikel: Okolje, družba, ljudje!

Soočamo se z raznovrstnimi dolgoročnimi globalnimi izzivi, med drugim z zmanjševanjem konkurenčnosti navkljub gospodarstvom v vzponu, vse manjšo razpoložljivostjo virov, mirujočimi ali slabšajočimi se realnimi plačami…

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022. Namen javnega razpisa: spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje…