2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

SVRK delavnica: Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, 14.4.2021

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), sektor za koordinacijo pametne specializacije izvaja spletne delavnice podjetniškega odkrivanja za potrebe prenove Slovenske strategije pametne specializacije. Vabljeni…

Na voljo dobrih 103 milijone EUR garancij za najemanje bančnih kreditov pod ugodnimi pogoji

Slovenski podjetniški sklad je 02.04.2021, v Uradnem listu RS št. 51/2021 ter na svoji spletni strani objavil razpis z oznako P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Skupno razpisanih…