2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Projekt Naprej: Zelena knjiga o staranju

Evropska komisija išče nove rešitve za velike demografske spremembe, ki smo jim priča v zadnjih letih, zato je pripravila Zeleno knjigo o staranju, katere podnaslov je »Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti…

Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 9. julija 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A), ki začne veljati 4.8.2021. Novela ZČmIS se nanaša na uskladitev…

Sodelujte v natečaju – Naj socialno podjetje ali zadruga

Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije,  ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, vabimo vas k sodelovanju na natečaju, ki ga že tretje leto razpisujemo…