2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Finančne spodbude ZRSZ: Želite zaposliti nove sodelavce? Jih želite preizkusiti ali usposabljati na delovnem mestu?

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom in delodajalcem preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja in zaposlovanja.…