Poziv gospodarstvu k opravljanju dela od doma

Glede na izrazito poslabšanje epidemiološke slike v državi in hitrega porasta okužb z virusom covid-19, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pod vodstvom ministra Zdravka Počivalška, na celotno slovensko gospodarstvo naslavlja poziv k opravljanju dela od doma v čim večji meri, povsod, kjer je mogoče delovne procese organizirati na ta način. Minister Zdravko Počivalšek: “Slovenska družba […]

Vlada sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada RS je na seji dne 26.11.2021 sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je objavljen v Ur. listu RS, št 185/2021, z dne 26.11.2021. Med izjeme od izpolnjevanje pogoja PCT […]

Dogodek: “Kdaj bomo pripravljeni na družbo krožnega gospodarstva”, 9.12.2021

Spoštovani, vljudno vabljeni k spremljanju dogodka z naslovom »KDAJ BOMO PRIPRAVLJENI NA DRUŽBO KROŽNEGA GOSPODARSTVA«, ki bo potekal v četrtek, 9. decembra 2021, z začetkom ob 11. uri, preko aplikacije Zoom. Gre za dogodek, ki je namenjen širokemu krogu deležnikov, vse od gospodarstva in predstavnikov pristojnih ministrstev, pa do nevladnih organizacij, splošne javnosti ter medijev. […]

Odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inventivnim rešitvam na področju krožnega gospodarstva za leto 2022

V leti 2021 se je odprlo veliko razpisov, tako standardnih, ki se odpirajo praviloma vsako leto, tistih povezanih z ukrepi v času COVID-19 in nekateri novi. Številna podjetja tudi ob koncu leta iščejo odprte razpise, preko katerih se pripravljajo na nove investicije, prestrukturiranje, razvojne aktivnosti in pri tem iščejo dodatne možnosti financiranja.   V pomoč […]

Analiza potreb po kadrih na regionalnem trgu dela

Spoštovani, spoštovane, na Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova v okviru projekta »VšečKAM in GREM« – Karierni center za mlade (v nadaljevanju KCM) pripravljajo analizo potreb po kadrih na regionalnem trgu dela. Namen analize je pridobiti podatke o lokalno pomembnih, perspektivnih in deficitarnih poklicih ter potrebah po dodatnem izobraževanju in usposobljenosti kadra. Za izdelavo […]

Projekt POLET: Bi sprejeli krajši delovni čas za enako plačilo?

Ob staranju prebivalstva se države po vsem svetu na različne načine ukvarjajo s podaljševanjem delovnem dobe in spodbujanjem starejših, da ostajajo čim dlje aktivni. Zanimiv pristop za spodbujanje delovno aktivnega staranja je ubrala belgijska prestolnica. Mesto Bruselj bo z novim letom starejšim zaposlenim z zahtevnimi delovnimi mesti v javnem sektorju ponudilo možnost krajšega delovnega časa […]

Vroča tema: sežigalnica – Pogovor z mag. Alanom Percem, direktorjem Energetike

Energetika Maribor je javno podjetje, ki stremi k zadovoljevanju energetskih potreb svojih odjemalcev, obenem pa se zaveda vpetosti v okolje, v katerem deluje. Primarna dejavnost podjetja je izvajanje oskrbe s toplotno energijo, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije. Gre za edino organizirano toplifikacijo mesta ob Dravi. Podjetje razvija različne projekte pridobivanja energije iz obnovljivih […]

Energija energetike

Energija energetike

Pod energetiko razumemo gospodarsko panogo, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in uporabo različnih vrst energije. Gre za interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire, energijske tehnologije in uporabe energije v gospodarstvu. Poleg naravoslovnih in tehničnih vprašanj so v sodobni energetiki pomembna še družbena, gospodarska in okoljevarstvena vprašanja, povezana s tehnično uporabo energije. ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE […]

Iz brezposelnosti v zaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom in delodajalcem z ukrepi aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja in zaposlovanja. Cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela. Zaposli.me V okviru […]

Vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim bomo omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva. Predlog med drugim prinaša pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. Pomoč pripada pravnim ali fizičnim […]

Vabljeni na posvet “Zdravje starejših zaposlenih, primerna komunikacija in preprečevanje mobinga”, 3.12.2021

V okviru projekta POLET, katerega nosilec je Združenje delodajalcev Slovenije, je organiziran regijski posvet: Zdravje starejših zaposlenih, primerna komunikacija in preprečevanje mobinga Posvet bo potekal v petek, 3. decembra 2021, od 9. do 12. ure, v spletnem orodju Microsoft Teams. Na tem strokovnem posvetu se bomo seznanili kako pomembna je komunikacija pri organizaciji dela, vodenju, […]

Konferenca GoDigital 2021 – posnetek

https://youtu.be/ZG4OVgVnFZs Program konference GoDigital 2021: https://godigital.gzs.si/program 14:41 GoDigital 2021 Uvodni nagovori 16:55 mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije 24:13 Mark Boris Andrijanič, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo 28:14 Igor Zorko, Predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije in 30:25 Nenad Šutanovac, Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS 35:19 […]

Vabilo k sodelovanju na nacionalni strateški e-platformi za aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu

V okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« bo vzpostavljena NACIONALNA STRATEŠKA E-PLATFORMA ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE NA DELOVNEM MESTU. Omenjena platforma bo novost na področju aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji in bo zagotavljala prostor za povezovanje in srečevanje različnih akterjev na področju aktivnega in zdravega staranja ter […]

Vstop na španski in grški trg, 30.11.2021

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta GoMED (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija)  organizira webinar Vstop na španski in grški trg  torek 30. novembra 2021, online GoMED projektna ekipa vas vljudno vabi na delavnico pod vodstvom Johanna Spitzera, lastnika svetovalnega podjetja Spitzer Advice in strokovnjaka za javno upravo, korporativno upravljanje in tretji sektor. Poslovanje […]

Vabilo na konferenco Inovacije za zdravje 2021! 26.11.2021

Obogatite svoje poslovne uspehe – INOVIRAJTE Z NAMI! Predstavili vam bomo dosedanje primere dobrih praks sodelovanja z gospodarstvom ter razvoja inovativnih izdelkov. Obenem pa bodo izpostavljene tudi priložnosti za nova skupna sodelovanja. Konferenco bodo pestrili strokovnjaki različnih področij in z vami podelili primere dobrih praks ter bogatih izkušenj sodelovanja z gospodarstvom. Podroben program in prijava […]

Uveljavljanje višje sile – Najpogostejša vprašanja in odgovori

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile. V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila zaradi obveznosti varstva v skladu […]

Mestna občina Maribor vabi k izpolnitvi vprašalnika za pomoč pri oblikovanju strategije kulture v MOM 2022-2026

Strokovna delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kulture v Mariboru 2022 – 2026 je po izvedenem panelno – delavniškem srečanju s predstavniki lokalnih nevladnih organizacij in ljubiteljskih kulturnih društev ter s samostojnimi ustvarjalci, na katerem so udeleženci naslovili potrebe pomembnega dela kulturnega sektorja, pripravila vprašalnik za javnost, s katerim želi izvedeti mnenje prebivalcev in obiskovalcev […]

Projekt Polet – Epidemija ni ena, epidemij je več

14. november je svetovni dan diabetesa, večina bolnic in bolnikov s to boleznijo je starejših od 60 let. Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša oblika sladkorne bolezni (prek 90 %) in se pojavlja pri starejših odraslih osebah – povprečna starost ob odkritju bolezni je 55 let. Danes vsi govorimo o epidemiji Co-19. Ampak – to […]