2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Vroča tema: sežigalnica – Pogovor z mag. Alanom Percem, direktorjem Energetike

Energetika Maribor je javno podjetje, ki stremi k zadovoljevanju energetskih potreb svojih odjemalcev, obenem pa se zaveda vpetosti v okolje, v katerem deluje. Primarna dejavnost podjetja je izvajanje oskrbe s toplotno energijo,…
Energija energetike

Energija energetike

Pod energetiko razumemo gospodarsko panogo, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in uporabo različnih vrst energije. Gre za interdisciplinarno področje, ki obsega energijske vire, energijske tehnologije in uporabe…
Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

Iz brezposelnosti v zaposlitev

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom in delodajalcem z ukrepi aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja in zaposlovanja. Cilji aktivne politike…