Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2Z

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. […]

Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih RS uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A)

Državni zbor Republike Slovenije v sredo, 16. marca 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (v nadaljevanju: novela zakona). Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo zakona lahko najdete […]

Z 22.3.2022 v veljavi spremembe zakona o dohodnini – Zdoh-2Z

V Uradnem listu RS, št. 39/2022 z dne 21.3.2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – Zdoh-2Z, s katerim se med drugim povečuje splošna davčna olajšava in spreminja dohodninska lestvica. ZDoh-2Z je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2022, z dne 21.3.2022 in začne veljati 22.3.2022, uporablja pa se za davčna leta, […]

Vrh slovenskega gospodarstva: Horizonti prihodnosti za razvojni preboj Slovenije v družbo znanja in blaginje

Med ključne pogoje razvojnega preboja Slovenije sodijo usposobljeni kadri, stabilni viri financiranja, okrepljena vlaganja v RR ter učinkovit socialni dialog, so se strinjali udeleženci današnjega 16. Vrha slovenskega gospodarstva. Dogodka v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), kjer v središču razprave bil strateški dokument Horizonti prihodnosti, se je udeležilo prek 350 gospodarstvenikov, članov GZS, predstavnikov politike […]