Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države

Spoštovane, spoštovani, Obveščamo vas, da je bil dne 25.4.2022 v Državni zbor RS vložen Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je vložilo 5000 volivk in volivcev ter ga prilagamo. Predlog zakona predvideva tudi določene zakonodajne rešitve oziroma spremembe zakonov, ki se […]

Javni razpis: Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija tudi letos zagotavlja finančna sredstva v višini 300.000 evrov preko javnega natečaja za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022. Namen javnega razpisa je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter […]

SGZ Eksport Akademija v maju in juniju 2022

O PROJEKTU Projekt je zasnovan za slovenska podjetja, ki imajo v svoji strategiji vstop na avstrijski trg. Sodelovanje je za podjetja brezplačno, razen kritja nočitve pri poslovni delegaciji na Dunaj. Podjetja sodelujejo na treh nivojih: Izobraževanje: 4 tematsko strokovni moduli bodo potekali preko spleta. Trajanje posameznega modula bo trajalo od 09:00 do 12:00 ure. Poslovna […]

SPS: Vavčer za kibernetsko varnost ponovno na voljo

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes, 22. 4. 2022, ponovno odpira Javni poziv Vavčer za kibernetsko varnost. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge. Na voljo bo 0,2 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov […]

SPS: Na voljo 87,45 milijonov EUR garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere in ostalimi ugodnimi pogoji

Poleg COVID garancij (razpis P1 COVID 2022, obljavljen 8. 4. 2022), ki so namenjene izključno podjetjem za omilitev posledic COVID -19 , Slovenski podjetniški sklad (SPS) dne 15.4.2022 razpisuje še klasične garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost poslovanja ter si omogočila konkurenčno uveljavljanje na […]

ATA zvezki za Rusijo, Ukrajino, Belorusijo

Rusija, Ukrajina in Belorusija so podpisnice Konvencije o začasnem uvozu blaga, zato so slovenska podjetja lahko uporabljala ATA zvezke za poenostavljen postopek začasnega uvoza blaga tudi v te države. Zaradi trenutnih razmer izdaja ATA zvezkov za te države ni možna, saj je prepovedano vsakršno zavarovanje tako za fizične kot pravne osebe za te države.   Predlagamo vam […]

Objavljen razpis za podporo pilotno-demonstracijskim projektom in podaljšanje roka za razpis za podporo ekonomsko-poslovni infrastrukturi

Danes je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za sofinanciranje pilotno–demonstracijskih projektov v vrednosti 30 milijonov evrov. Upravičenci so konzorciji več podjetij, rok za prijavo pa je 18. julij 2022. Hkrati je bil podaljšan rok za javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, in sicer s prvotno določenega 29. aprila 2022 na 6. […]

Inovativna gradnja MEGRA 2022 – B2B srečanja, 21.4.2022

V okviru mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA 2022, GZS s partnerji mreže EEN soorganizira hibridna srečanja s potencialnimi partnerji, povezanimi z inovativnimi rešitvami in tehnologijami, ki podpirajo razvoj vašega podjetja.  Z udeležbo na 30-minutnih vnaprej načrtovanih sestankih boste imeli priložnost najti prave stike za vzpostavitev novih regionalnih, nacionalnih in mednarodnih poslovnih in tehnoloških […]

Časopis Gospodarski izzivi april 2022

Iz vsebine časopisa Štajerske gospodarske zbornice april 2022 izpostavljamo:  Prehitevajoče se krize, Voditeljstvo je management z vizijo, Voditeljstva brez strasti ni! Enter Štajerska – vstopna točka za ustanovitev podjetja, Kompetence prihodnosti za zeleni in digitalni prehod, Podjetja iščejo delavke in delavce – toda ti raje odhajajo na delo v Avstrijo! Revščina, nevidnost in depriviligiranost so […]

Bodimo v formi na delovnem mestu

TEAM BUILDING in DELAVNICE V sodobnem času se od sodobnega človeka na delovnem mestu ogromno zahteva. In prav pogosto se zaposleni znajdejo v občutkih in mislih, da je naenkrat vsega preveč in enostavno ne zmorejo več. Pri starejših zaposlenih se lahko pojavi tudi občutek, da so včasih zmogli več, danes pa vedno manj. To so […]

SPS: P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022: Javni razpis P1 COVID 2022 Razpisna dokumentacija P1 COVID 2022  Posebni pogoji Seznam sodelujočih bank Prelistajte letak P1 COVID 2022: Priprava vloge I. Prijavni list P1 COVID 2022 – ePortal V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, […]

Odprt razpis za pridobitev dodatka za turizem za najbolj prizadeta podjetja v času epidemije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes preko Javne agencije SPIRIT Slovenija objavilo 10 milijonov evrov vreden razpis za tako imenovani enkratni dodatek za turizem. V Uradnem listu ga interesenti najdejo pod nazivom Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19. Sredstva so namenjena mikro, malim in […]

TBMCE2022 – 5. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo, 12.-14.9.2022

Spoštovani, z veseljem vam sporočamo, da Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo, Štajersko gospodarsko zbornico in Kemijskim inštitutom letos ponovno organizira mednarodno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo – TBMCE 2022, ki bo od 12. do 14. septembra v […]

Kitajski dobavitelji se vračajo – B2B spletni sestanki s kitajskimi podjetji, 17.-19.5.2022

Kitajski dobavitelji se vračajo –  B2B spletni sestanki s kitajskimi podjetji   Med 17. in 19. majem letos bodo ponovno potekali B2B spletni sestanki med kitajskimi preverjenimi dobaviteljskimi podjetji na eni strani ter zainteresiranimi evropskimi sogovorniki na drugi strani. V grobem bi lahko delovanje kitajskih podjetij, ki iščejo končne kupce, distributerje in zastopnike razdelili na naslednja […]

Krepitev oskrbovalnih verig v Evropi – B2B srečanja, 27.4.2022

KREPITEV OSKRBOVALNIH VERIG V EVROPI -B2B SREČANJA 27. april 2022 v Vilni ali preko spleta   Se tudi vaše podjetje sooča s težavami pri iskanju novih, dodatnih, alternativnih nabavnih virov za surovine, sestavne dele, polizdelke, gotove izdelke ali storitve? Vas zanimajo B2B srečanja s potencialnimi dobavitelji ali kupci blaga oziroma storitev za ohranitev, preoblikovanje, nadomestitev obstoječih oskrbovalnih verig, s področij živilske industrije in kmetijstva, […]

Konferenca Trajnost NI skrajnost, 11.5.2022

Da trajnost ni samo modna muha po eni strani ali skrajnost po drugi, ampak je nujna sprememba in je pot naše prihodnosti, bomo na konferenci Trajnost NI skrajnost, ki jo organizira spletni portal vibe247.net, potrjevali s slovenskimi podjetniki iz področja trajnostne mode, lepote, turizma, gospodarstva … Družili se bomo v Hotelu Maribor, 11. 5. 2022, […]

Srečanje štajerskega gospodarstva – Voditeljstvo je management z vizijo

Novi izzivi za vodenje v kriznih in postkriznih razmerah. V organizaciji Štajerske gospodarske zbornice je potekalo tretje srečanje štajerskega gospodarstva. Vsebinsko je bilo osredotočeno na vodenje, kar je sicer vedno pomembna tema podjetniških in managerskih srečanj, hkrati pa se v zadnjem času močno spreminja, še posebej v podjetjih, ki se zavedajo, da je pravzaprav prav […]

Izkoristite možnost za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2022

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE NOVE KRIZNO LIKVIDNOSTNE KREDITE

Mestna občina Maribor je tudi letos že objavila javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme. Javni razpis je namenjen sofinanciranju nakupa nove opreme za opravljanje registrirane glavne dejavnosti, in sicer podjetjem s sedežem v Mariboru. UPRAVIČENI STROŠKI: Materialne investicije so stroški nakupa nove opreme. Nematerialne investicije so stroški nakupa patentov, licenc […]