2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in…

Srečanje štajerskega gospodarstva – Voditeljstvo je management z vizijo

Novi izzivi za vodenje v kriznih in postkriznih razmerah. V organizaciji Štajerske gospodarske zbornice je potekalo tretje srečanje štajerskega gospodarstva. Vsebinsko je bilo osredotočeno na vodenje, kar je sicer vedno…
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE NOVE KRIZNO LIKVIDNOSTNE KREDITE

Izkoristite možnost za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2022

Mestna občina Maribor je tudi letos že objavila javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme. Javni razpis je namenjen sofinanciranju nakupa nove opreme za opravljanje registrirane glavne dejavnosti,…