2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

SPS: Na voljo 87,45 milijonov EUR garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere in ostalimi ugodnimi pogoji

Poleg COVID garancij (razpis P1 COVID 2022, obljavljen 8. 4. 2022), ki so namenjene izključno podjetjem za omilitev posledic COVID -19 , Slovenski podjetniški sklad (SPS) dne 15.4.2022 razpisuje še klasične garancije za zavarovanje…

ATA zvezki za Rusijo, Ukrajino, Belorusijo

Rusija, Ukrajina in Belorusija so podpisnice Konvencije o začasnem uvozu blaga, zato so slovenska podjetja lahko uporabljala ATA zvezke za poenostavljen postopek začasnega uvoza blaga tudi v te države. Zaradi trenutnih…