2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje…

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Javna obravnava občinskega prostorskega načrta MO Maribor, 22.6.2022

Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine, v katerem so upoštevane usmeritve državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev in v skladu z njimi določeni cilji in izhodišča…

ICT Spring 2022 International Business Meetings, 30.6.2022

Individualni sestanki v okviru sejma ICT Spring 2022 30. junij – 1. julij, Luksemburg – Kirchberg   Evropska mreža EEN se vrača na sejem ICT Spring z  individualnimi sestanki v živo. Sejem bo združil…

Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij – Slovenski podjetniški observatorij 2021

V aktualni raziskavi Slovenski podjetniški observatorij ugotavljamo značilnosti digitalizacije slovenskih podjetij in analiziramo demografijo slovenskega gospodarstva. Digitalizacija kot eno izmed prioritetnih področij razvoja…