UM skupaj z ZDS in ŠGZ uspela na razpisu za skoraj 3,4 milijona evrov razvojnih sredstev

, , ,

Razvojna politika Univerze v Mariboru, da se jo vrne k njenim koreninam – to je h gospodarstvu in se hkrati aktivno povezuje z razvojnimi partnerji v Vzhodni kohezijski regiji, prinaša rezultate. V koordinaciji Upravnega odbora spletnega razvojnega središča Vzhodna.si, je Univerzi v Mariboru skupaj s partnerji – Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Štajersko gospodarsko zbornico (ŠGZ) – uspelo pridobiti 3.335.745 evrov razvojnih sredstev za izvedbo projekta »POLET – Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjšanje odsotnosti iz dela v KRVS – Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih« na razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 80% sredstev za izvedbo projekta POLET se bo črpalo iz Evropskega socialnega sklada, 20% iz slovenske udeležbe pa bo iz državnega proračuna zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti.

Spletno razvojno središče Univerze v Mariboru Vzhodna.si, ki preko spleta zunanjim razvojnim deležnikom odpira vrata do aplikativnih znanj Univerze v Mariboru in njenih članic, je bilo vzpostavljeno prav za uspešno pridobivanje razvojnih sredstev v Vzhodni kohezijski regiji. Gre za razvojni projekt, ki se je pričel vzpostavljati v mandatu sedanjega rektorja prof. dr. Igorja Tičarja.

Vključenih 140 uglednih slovenskih podjetij

V projekt POLET bo v vseh fazah skupaj vključenih 140 uglednih slovenskih podjetij, ki bodo deležna podpore v obliki izvedbe individualno izdelanih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja ter zmanjševanja odsotnosti z dela. Tako se bo vzpostavila strateška spletna platforma z uporabo novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področju uvajanja rešitev za podjetja.

V teh dneh na Univerzi v Mariboru potekajo aktivnosti za uskladitev potrebnih aktivnosti z ZDS in ŠGZ za čim hitrejši operativni zagon projekta. Projekt pa se bo zaključil predvidoma do konca leta 2022.

Vir: www.maribor24.si

Javna obravnava predloga paketa zakonodaje z davčnega področja

,

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov paket predlogov zakonov z davčnega področja (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o davčnem potrjevanju računov, Zakon o davčnem postopku, Zakon o tonaži), s katerim naj bi se odpravile administrativne ovire, odpravile anomalije in predvsem težave pri obdavčitvi normirancev, ter zagotovilo ugodnejšo davčno obravnavo delovnih razmerij s tujim elementom.

BISTVENI POUDARKI:

–             povratek v sintetično obdavčitev na področju normirancev (priznavanje olajšav vezanih na osebne okoliščine in upoštevanje progresivne lestvice)
–             prenova mehanizmov proti zlorabam (povezane osebe, obvezen izstop iz sistema, določitev zgornje pri upoštevanju normiranih stroškov),
–             dodatno zmanjšanje davčne osnove (20 % plače zavezanca oz. na letni ravni ne več kot 12.000 €),
–             upravičenci (napoteni v in iz Slovenije, raziskovalci, izmenjava zaposlenih med povezanimi družbami),
–             pogoji: vsebinska opredelitev upravičencev, časovni pogoj, oddaljenost od ozemlja Slovenije (150 km), rezidentstvo
–             za službeno potovanje se za davčne namene se šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni – posledično se povračila stroškov se ne vštevajo v davčno osnovo
–             dodatna splošna olajšava, določena linearno v odvisnosti od dohodka (med dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 € do 13.316,81 €)
–             uporaba vezane knjige računov (VKR) tudi po prehodnem obdobju (t.j. od 31. 12. 2017 naprej),
–             podaljša se rok za naknadno sporočanje podatkov o računih izdanih iz VKR na način, da se davčnemu organu lahko poroča enkratno za cel pretekli mesec.

ZAKONODAJA:
–             predlog  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB  ZDDPO 2O jav.docx
–             predlog  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI ZDoh-2S-P1.docx
–             predlog  ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV ZsprZDavPR-Dpredlog.doc
–             predstavitev PREDLOG NABORA UKREPOV NA DAVČNEM PODROČJU 2017 davčni ukrepi 2017_predstavitev_ESS_V2.pptx

 

Vaše predloge in pripombe pričakujemo do 12.8.2017 na e-mail: info@stajerskagz.si

 

Potrebna prekinitev pri napotitvah delavcev državljanov tretjih držav v Avstrijo

,

Spoštovani!

 

V postopku, ki ga je vodila pisarna  Grilc Vouk Škof pred Magistratom mesta Gradec in posledično pred Deželnim upravnim sodiščem za Štajersko, je Deželno upravno sodišče v sodbi z dne 02.08.2017 obravnavalo predvideno prekinitev napotitev delavcev tretjih držav za delo v Avstrijo, če med posameznimi napotitvami nista minila vsaj 2 meseca. Pri tem je sodišče sprejelo pomembno pojasnilo, ki bo prizadetim podjetjem bistveno olajšalo napotitve:

 

Doslej je pristojni avstrijski organ AMS vedno zavračal napotitve državljanov tretjih držav v Avstrijo, če od zadnje napotitve še nista minila najmanj 2 meseca, z argumentom, da je sklep Evropskega parlamenta štev. A2 z dne 12.06.2009 predvideval dvomesečno blokado za nadaljnje napotitve. Zvezno upravno sodišče je v tozadevnih postopkih celo čisto odkrito argumentiralo, da je pač namen te zakonodaje, da se naj prednostno zaposlijo državljani EU in ne državljani tretjih držav – ne glede na to, kako dolgo so že legalno zaposleni v Sloveniji.

 

Sedaj pa Deželno upravno sodišče pojasnjuje, da to velja samo za tiste primere, ko gre za napotitev delavcev pripadnikov tretjih držav enega podjetja po naročilu istega avstrijskega naročnika. V teh primerih Deželno upravno sodišče za Štajersko potrjuje, da je po prvi napotitvi do druge napotitve k istemu podjetju treba počakati 2 meseca. Če pa gre za naročilo kakšnega drugega podjetja, pa dvomesečna blokada ne velja. Sodišče to utemeljuje s tem, da analiza besedila sklepa štev. A2 Evropskega parlamenta z dne 12.06.2009 pokaže, da tako v angleškem, kot tudi v francoskem originalnem besedilu uporabljajo plural in s tem izražajo, da so mišljene samo ponovne napotitve k istim podjetjem.

 

Menimo, da je to bistveno pojasnilo, ki utegne slovenskim podjetjem, ki imajo zaposlene državljane iz tretjih držav in opravljajo storitve v Avstriji, zelo olajšati načrtovanje njihovega delovanja.

 

S prijaznimi pozdravi

mag. Rudi Vouk za odvetniško pisarno Grilc Vouk Škof

Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2017

,

Sporočamo, da je bil v petek, dne 21.7.2017 v Uradnem listu in na spletnih straneh Mestne občine Maribor, na zavihku Javni razpisi objavljen

 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2017

Razpisna dokumentacija je v priponki, v fizični obliki jo je mogoče dobiti tudi v sobi 14 na MOM.

 

Datum objave: 21.7.2017
Rok: 15.9.2017
Kontaktna oseba: Helena Turk, tel. 02/ 22 01 386, e-mail: helena.turk@maribor.si
Vprašanja le pisno na: mestna.obcina@maribor.si

Priloge

 Obrazci, vzorec pogodbe, poročilo
 Razpisna dokumentacija

Zbiranje interesa za poslovno sodelovanje z Ukrajino

,

Štajerska gospodarska zbornica vabi vse svoje člane in podjetja podravske regije
k podaji predlogov in interesa za poslovno sodelovanje z ukrajinskimi podjetji.

V kolikor bo interes dovolj velik, bomo organizirali tudi B2B srečanja z ukrajinskimi podjetji.

Vaše cenjene predloge zbiramo do 31. avgusta 2017 na naslednji povezavi:

 

Dodatne informacije:

Vesna Herženjak
Štajerska gospodarska zbornica
T: 02 220 87 27
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si