7. ŠGF 2017, EHO AGROKORJA V SLOVENIJI, 19.09.2017 ob 20.00 uri

,

7. štajerski gospodarski forum v letu 2017

EHO AGROKORJA V SLOVENIJIV letošnjem sedmem forumu bomo spregovorili o Agrokorju, katerega zlom se zdi neizbežen, posledice pa daljnosežne ne samo za hrvaško, ampak tudi slovensko gospodarstvo, predvsem prehransko industrijo in trgovino. Da Agrokor ne bo preživel nakupa Mercatorja, so ob prodaji napovedovali nekateri ekonomisti. Ali bo Mercator preživel zlom Agrokorja in ali ga bodo preživeli njegovi dobavitelji? Seveda, nihče nima steklene krogle in ne zmore napovedovati prihodnosti, vendar nas bo brez natančne analize in odkritega razmisleka o situaciji, prihajajoče dogajanje znova presenetilo in onemogočilo ukrepanje.

 

V oddaji bomo spregovorili o sedanjem trenutku, pasteh, ki jih ne vidimo, pa bi jih morali prepoznavati in možnostih, ki jih še imamo. Oddajo bo moderiral dr. Zoran Medved.

 

 

Oddaja bo predvajana v torek, 19. septembra 2017 ob 20.00 na TV Maribor.

Posnetek oddaje si lahko ogledate tudi na spletni strani www.stajerskagz.si.

 

Vabljeni k ogledu!

 

Javni razpis »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

, , ,

     1.Namen:

spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4), zaradi:

– pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega

oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

– skrajšanja časa od ideje do trga,

– krepitve konkurenčne ga položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih

verigah vrednosti,

– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

 

 1. Cilj:

prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno  razvojnih projektov (RRI projekti) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

.

 1. Upravičeni so sofinanciranja:

le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ”Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4” potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej   veljavni vsaj dva   meseca   pred   dnevom   vsakega   odpiranja.

 1. Sedaj veljavna S4 opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:
 2. Pametna mesta in skupnosti
 3. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 4. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 5. Trajnostna pridelava hrane
 6. Tovarne prihodnosti
 7. Zdravje – medicina
 8. Mobilnost
 9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Dodatne informacije o S4 in področjih: http://www.svrk.gov.si/

 

 1. Kdo lahko kandidira?

Posamezno podjetje ali konzorcij največ treh podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo RRI projekta.

 

 1. Čas trajanja izvedbe RRI projekta: ne sme biti daljši od 24 mesecev.

 

 1. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Intenzivnost pomoči:

– velika podjetja: do 25 %

– srednje velika podjetja: do 35 %

– mikro in mala podjetja: do 45 %

 

 1. Dejavnost je lahko opredeljena kot dejavnost RR, če izpolnjuje pet temeljih meril, ki so: NOVOST, USTVARJALNOST, NEGOTOVOST, SISTEMATIČNOST I

N PRENOSLJIVOST IN/ALI PONOVLJIVOST.

 

 1. Rok za sprejem ponudb:
  – oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017
  – oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018
  – oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.

 1. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/1_-_Razpisna_dokumentacija__pdf_.pdf

in na spletni strani ŠGZ: https://www.stajerskagz.si/projekti/srip_mreze_za_prehod_v_krozno_gospodarstvo/

 

 1. Štajerska gospodarska zbornica nudi tehnično podporo pri pripravi projektne dokumentacije za člane SRIP – Krožno gospodarstvo in člane ŠGZ. Dodatne informacije dr. Dragica Marinič, vodja projektne pisarne: dragica.marinic@stajerskagz.si, T: 02 220 87 00.

 

 1. Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si . Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge.

 

 1. Dodatne informacije o fokusnih področjih in tehnologijah SRIP – Krožno gospodarstvo in po potrebi razvojno pomoč nudijo vodje vertikal SRIP:Tomaž Katrašnik (Trajnostna energija): tomaz.katrasnik@fs.uni-lj.si
  Primož Oven (Biomasa in alternativne surovine): primoz.oven@bf.uni-lj.si
  Zorka Novak Pintarič (Sekundarne surovine, Krožni poslovni modeli: Trajnostni procesi in mreže): zorka.novak@um.si
  Mojca Škerget (Funkcionalni materiali): mojca.skerget@um.si
  Blaž Likozar (Procesi in tehnologije): blaz.likozar@ki.si

 

Uradna predstavitev javnega razpisa s strani MGRT je predvidena konec avgusta 2017.

ŠGZ bo ponovno informirala o terminu predstavitve javnega razpisa.

Želimo vam veliko uspeha pri pripravi RRI projektov.

 

Štajerska gospodarska zbornica

(Vir: MGRT).

Odbor za razvoj človeških virov SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO 10.7.2017

, ,

Maribor, 4. 7. 2017

VABILO

na 1. delovno srečanje

Odbora za razvoj človeških virov SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO

 

Ponedeljek, 10. 7. 2017 ob 9.00 uri

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E

Spoštovani!

 

v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo deluje horizontalna mreža krožni poslovni modeli in eno od področij je razvoj človeških virov, ki je pomembno za razvoj kadrov in karierne platforme za gospodarstvo in druge člane SRIP.

 

Vljudno vabljeni na 1. delovno srečanje Odbora za razvoj človeških virov SRIP – Krožno gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 10. 07. 2017, ob 09.00 uri, na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, v medetaži, dvorana E.

Dnevni red:

 1. Formalna ustanovitev delovne skupine Odbora za razvoj človeških virov v SRIP – Krožno gospodarstvo.
 2. Predstavitev zapisanih aktivnosti v Akcijskem načrtu.
 3. Terminski plan aktivnosti za leto 2017/2018.
 4. Razno.

Vabljeni:

 • vodstvo SRIP – Krožno gospodarstvo, koordinatorica dr. Dragica Marinič,
 • predstavniki podjetij iz vodstva posameznih vertikal,
 • vodje vertikal (predstavniki univerz in institutov),
 • Janja Leban, vodja horizontalne mreže krožni poslovni modeli – podporne storitve v SRIP -Krožno gospodarstvo,
 • Dušan Zupančič, koordinator IKT podpore v SRIP – Krožno gospodarstvo,
 • Natalija Žunko, KOC KROG,
 • Tomaž Kordiš (KOC KOcKE),
 • predstavnik KOCKVA (Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu),
 • Center za poklicno izobraževanje (CPI),
 • Zavod RS za zaposlovanje.

Vljudno prosimo za potrditev udeležbe do 7. 7. 2017 na e-naslov: srip@stajerskagz.si

S spoštovanjem in lep pozdrav,

 

mag. Staša Baloh Plahutnik, l.r.                                mag. Aleksandra Podgornik, l.r.

direktorica projektov na GZS                                     direktorica ŠGZ

 

STROKOVNA DELAVNICA S PREDSTAVITVIJO Strateških razvojno inovacijskih partnerstev ( SRIP) in napovedanih razpisov SPS – RRI

, ,

VABILO
STROKOVNA DELAVNICA S PREDSTAVITVIJO
Strateških razvojno inovacijskih partnerstev ( SRIP)  innapovedanih razpisov SPS – RRI v verigah in mrežah vrednosti

30. junij 2017 od 10.30 – 12.30

 Program:

10.30 – 11.00 dr. Barbara Tišler – predstavitev SRIP v Sloveniji
11.00 – 11.30 Ivica Ilić- predstavitev SPS – RRI razpisov 2017
11.30 – 12.00 doc. dr. Blaž Likozar – predstavitev SRIP Krožno gospodarstvo
12.00 – 12.30 Čas za vprašanja

Strokovna delavnica bo izvedena v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta na Hajdrihovi 19 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

Dr. Barbara  Tišler                                                                                                                      Mag. Aleksandra Podgornik
Vodja projektne pisarne                                                                                                                  Direktorica
Kemijski inštitut                                                                                                                                Štajerska gospodarska zbornica

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

6. ŠGF 2017, 10. let Štajerske GZ, TV Maribor, 20.06.2017 ob 20.00 uri

,

6. štajerski gospodarski forum v letu 2017

10 LET ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE

Gostje oddaje:

  

Dr. Šime Ivanjko, prvi predsednik skupščine ŠGZ,

Dr. Roman Glaser, prvi predsednik UO ŠGZ in

Mag. Jože Protner, vodja Območne gospodarske zbornice Maribor od leta 2003 do ustanovitve ŠGZ.

 

Oddajo bo moderiral: dr. Zoran Medved

 


Oddaja bo predvajana v torek, 20. junija 2017 ob 20.00 na TV Maribor.

Posnetek oddaje si lahko ogledate tudi na spletni strani www.stajerskagz.si.

Vabljeni k ogledu!

 

Zaposlitveni sejem Moje Delo v Mariboru 1.6.2017

, ,

V Mariboru bo potekal po uspeli prireditvi preteklega leta tudi letos zaposlitveni sejem namenjen iskanju kadrov, ki jih vaše podjetje potrebuje. V okviru sodelovanja z partnerji Moje Delo, Zavodom za zaposlovanje in Advantage Austria, bomo tudi na štajerski gospodarski zbornici sejem podprli.

Prireditev, se bo odvijal v četrtek, 1. junija od desete do osemnajste ure v Hotelu City Maribor. V okviru prireditve bo kot v preteklem letu potekal tudi zanimiv posvet o stanju na trgu dela, ki ga bo vodila voditeljica oddaje Vizita, moderatorka Alenka Kesar.

Na sejmu se bo predstavilo predvidoma okli 40 razstavljavcev, med katerimi ste lahko tudi vi. V prilogi najdete tudi kratko predstavitev opcij in cenik za sodelovanje. Več informacij o sodelujočih najdete tudi na spletni strani sejma.

V kolikor ste član štajerske gospodarske zbornice vam lahko ponudimo 20% ugodnejše pogoje sodelovanja na prireditvi. Pri zanimanju in dodatnih vprašanjih smo vam na voljo direktno na elektronski naslov ales.kegl@stajerskagz.si ali Tel. 2/220 87 26.

Izkoristite izjemno priložnost in se udeležite kariernega sejema v Mariboru, kajti uspešna podjetja potrebujejo za razvoj tudi primerne kadre.

Informacije SRIP – krožno gospodarstvo: izvedene aktivnosti v mesecu aprilu 2017

,

 1. Ustanovna seja Zbora članov SRIP – Krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena dne  aprila 2017 v Štajerski gospodarski zbornici, upravljavki SRIP – Krožno gospodarstvo.
 2. Volitve SRIP – Krožno gospodarstvo: pred ustanovno sejo Zbora članov SRIP so bile izvedene volitve v posamezne organe SRIP – Krožno gospodarstvo: Programski svet, ki šteje 10 članov, od tega so 4 člani gospodarske družbe; Upravni odbor, ki šteje 11 članov, od tega je 7 članov gospodarskih družb; Tehnološki svet, ki šteje 28 članov, od tega je 17 članov gospodarskih družb.
 3. Oddaja Akcijskega načrta (AN) SRIP – Krožno gospodarstvo je bila 9. aprila 2017, pri čemer je bila uporabljena še možnost za manjše dopolnitve AN, ki je bila podana s strani MGRT. Dokončna oddaja AN je bila izvedena v roku, do 14. aprila 2017.
 4. Ustanovna seja Upravnega odbora (UO) SRIP – krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena aprila 2017, na kateri sta bila potrjena oba kandidata za vodstvo UO: za predsednico      dr. Dragica Marinič, ŠGZ in podpredsednika dr. Zoran Novak, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Mandat vodstva UO traja v skladu s Poslovnikom o upravljanju SRIP tri leta.
 5. Ustanovna seja Tehnološkega sveta (TS) SRIP – Krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena aprila 2017, na kateri sta bila potrjena oba kandidata za vodstvo TS:  za predsednico Zorka Novak Pintarič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in podpredsednico dr. Kristino Stakne, Paloma d.d..  Mandat vodstva TS traja v skladu s Poslovnikom o upravljanju SRIP tri leta.
 6. Priprave na nadaljnje aktivnosti SRIP – Krožno gospodarstvo, ki bodo potekale v mesecu maju in juniju 2017. Eden prvih dogodkov bo delavnica vodij vertikal in vodij horizontalnih mrež SRIP – Krožno gospodarstvo, ki  bo 8. maja 2017, ob 11.00 uri, v ŠGZ v Mariboru.

 

Dr. Dragica Marinič, l.r.
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Predstavitev razpisov MRA 09.05.2017 – garancije za kredite ter sofinanciranje manjših začetnih naložb

, ,

Vljudno vabimo na predstavitev Tretjega  javnega razpisa garancij za bančne mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje ter Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki bo

v torek, 9. 5. 2017 ob 13. uri, 

v prostorih Štajerske gospodarske zbornice,

Ulica talcev 24, 2000 Maribor

 

Razpisa bo predstavila predstavnica Mariborske razvojne agencije, ga. Irena Podletnik

Predmet Tretjega  javnega razpisa garancij za bančne mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje so garancije Garancijske sheme Podravje (RGSPD) za bančne kredite. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom v statistični regiji Podravje, ki obsega 41 občin, in sicer: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Predmet Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je sofinanciranje manjših začetnih naložb in je namenjen gospodarskim subjektom na območju občin Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

 

Program:

 • predstavitev razpisov,
 • vprašanja in odgovori.

Razpisa sta bila  28. 4. 2017 objavljena v Uradnem listu, do njiju pa lahko dostopate tudi preko spletne strani www.mra.si oz. na povezavi http://mra.si/garancijska_shema/

 

V letošnjem letu je prišlo do spremembe v pogojih RGSPD, zato vas še posebej vabimo na predstavitev.

 

Prosimo, da se prijavite na predstavitev ali sporočite vašo udeležbo do 08.05.2017 na e-mail info@stajerskagz.si.

4. ŠGF 2017, vajenec bi bil? Dualni sistem poklicnega izobraževanja

, ,

4. štajerski gospodarski forum v letu 2017, 18.04.2017

VAJENEC BI BIL? DUALNI SISTEM POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

4. štajerski gospodarski forum govori o potrebnosti in pomembnosti uvedbe dualnega poklicnega izobraževanja. O njem niti ni veliko nasprotujočih si mnenj, bolj gre za vprašanje kako ga uvesti. Kakšno pot je izbrala Slovenija, koliko pozornosti, energije in sredstev bo temu namenila, kaj se pričakuje od podjetij, kaj od države in kaj si obeta štajersko gospodarstvo.


Stajerski gospodarski forum – četrta oddaja april 2017

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

Vabljeni k ogledu!

Pravne podlage kadrovskega manedžmenta – seminar

Javno povabilo – subvencija 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih

, ,

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih iz vse Slovenije

Danes so na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavili javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij).

Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobrih 60 % vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, skoraj 40 % pa za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden. Subvencijo nakažemo delodajalcem v dveh enakih delih na podlagi eRačuna (prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve).

Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih tokrat le elektronsko, na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Oddaja ponudb je možna od 12. 4. 2017 od 10.00 in najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo že od danes, 4. 4. 2017, tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve, za mobilne uporabnike.
Preberite več o javnem povabilu za delodajalce, za mobilne uporabnike.


Program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.2 (Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade ) in specifičnega cilja 8.2.1 (Znižanje brezposelnosti mladih).