IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Kontakt

mag. Anita Hrast
direktorica
031 344 883
anita.hrast@irdo.si

Vizitka

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Vodstvo

mag. Anita Hrast
direktorica in soustanoviteljica

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej
predsednik Strokovnega in Raziskovalnega sveta IRDO ter soustanovitelj

Nomi Hrast
vodja projektov za mlade in soustanoviteljica

Panoga

Neprofitna organizacija, izobraževanje, raziskovanje, svetovanje, založništvo

Velikost podjetja

Mikro

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti smo leta 2004 ustanovili v Mariboru z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (mlade, podjetja, vlado, civilno družbo, medije, strokovnjake…), izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati družbeno odgovorno delovanje v praksi.

 

V ta namen:

 • ustvarjamo in izvajamo inovativne koncepte in projekte na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter razvoja mladih,
 • vzdržujemo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj,
 • svetujemo podjetjem, organizacijam, ustanovam pri uvajanju družbeno odgovornih strategij in jih v ta namen tudi izobražujemo,
 • krepimo dialog z mladimi, vlado, civilno družbo, podjetji in mediji za pripravo in uresničevanje družbeno odgovornih strategij, tudi nacionalnih,
 • informiramo javnosti o konceptu družbene odgovornosti, o uspešnih projektih o družbeni odgovornosti podjetij, organizacij in posameznikov,
 • od leta 2009 podeljujemo Horus – Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj,
 • od leta 2006 organiziramo mednarodno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa oz. Družbeno odgovorna družba,
 • od leta 2016 izobražujemo za pridobitev certifikata 1. stopnje – Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, od leta 2021 pa na 2. stopnji za pridobitev certifikata Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj,
 • raziskujemo izvajanje družbene odgovornosti v teoriji in praksi,
 • objavljamo znanstvene in strokovne prispevke v Sloveniji in v tujini,
 • izdajamo knjige, priročnike, zbornike, mesečno revijo IRDO Mozaik in druge publikacije,
 • spodbujamo promocijo, zaposlovanje in podjetnost mladih
 • ter izvajamo druge dejavnosti v sodelovanju z našimi člani in podpornimi partnerji ter drugimi organizacijami.