Kako se zaščititi pred odškodninskimi in regresnimi zahtevki ZPIZ in ZZZS- delavnica s primeri iz sodne prakse

Začetek

Zaključek

Regresni zahtevki

Kraj

Sejna soba ŠGZ, Ulica talcev 254, Maribor

Predavatelj

Rebeka Tramšek

Telefon

068 178 802

E-naslov

lidija.majcen@stajerskagz.si

Na osnovi pogosto zastavljenih vprašanj s strani delodajalcev, smo se odločili, da se bomo podrobneje posvetili tematiki regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ki mnogokrat močno udarijo po žepih delodajalcev.

Zahtevkov je v zadnjih letih vse več, zneski, ki bremenijo delodajalce, pa so vse višji. Problem je za delodajalce toliko bolj pereč, ker so odškodninski zahtevki ZZZS in ZPIZ praviloma izključeni iz zavarovanja splošne civilne odgovornosti, ki jih sicer nudijo zavarovalnice.

Delodajalcem zato tudi na tem področju še posebej svetujemo aktivno in preventivno vlogo pri prepoznavanju nevarnosti oz. tveganj pri delu in ustrezno prilagoditev ravnanja v smeri izključitve možnosti za nastanek škodljivih posledic.

 

Vsebina delavnice:

  • odškodninska odgovornost do delavcev,
  • podlaga za regresne zahtevke ZPIZ in ZZZS,
  • postopek uveljavljanja,
  • primeri iz sodne prakse,
  • kako se zaščititi pred tveganji,
  • obveznosti delodajalca po ZVZD-1.

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure

Cena: 130.00 €
Članska cena: 75.00 €

Razpoložljiva mesta: 25

Št.oseb

 

Dosedanje izkušnje izvajalke delavnic obsegajo med drugim naslednje:

  • pravno svetovanje delodajalcem (priprava splošnih aktov v podjetju, sistemizacij delovnih mest, priprava kolektivnih pogodb, priprava različnih pogodb,odpovedi, drugih delovnopravnih dokumentov in mnenj),
  • kadrovsko svetovanje delodajalcem (priprava modela kompetenc, izdelava kariernih načrtov, uvajanje letnih razgovorov, priprava načrta razvoja kadrov …),
  • izvajanje različnih predavanj (delovno pravo, preprečevanje mobinga in reševanje konfliktov, delavnice za brezposelne, digitalno opismenjevanje, delavnice za vodje, različne delavnice za zaposlene …),
  • svetovanje na področju varstva osebnih podatkov (priprava zbirk osebnih podatkov, splošnih aktov, pogodb o obdelavi osebnih podatkov …).