Izbor najboljših inovacij Podravske regije

Brezplačna promocija dosežkov regijskih inovatorjev
Podjetja s sodelovanjem v projektu izpostavijo rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradijo s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše. S prijavo na razpis se podjetja potegujejo za priznanje tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju.
Pogoji za prijavo na razpis za izbor najboljših inovacij Podravske regije
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Podravske regije.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij

Produktne inovacije

(Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti).

Procesne inovacije

(Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

Trženjske inovacije

(Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

Organizacijske inovacije

(Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

Družbene inovacije

(nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe).

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

  • Inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček.
  • Inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu.
  • Inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti.
  • Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.