Bojan Krajnc

Bojan Krajnc ima več kot 20 let izkušenj v prodaji in marketingu in preko 12 let vodstvenih izkušenj na področju vodenja prodajnih ekip. Aktivno sodeluje v različnih projektih s področij prodaje, strateškega načrtovanja, vodenja in mentoriranja/coachinga. V času aktivnega vodenja v uspešnih slovenskih podjetjih mu je uspelo z ekipnim delom pridobiti prestižna mednarodna priznanja tujih partnerjev za posebne dosežke srednje velikih in malih podjetij ter nominacijo na svetovni ravni za regijskega partnerja leta na področju poslovnih rešitev.

 

Je višji predavatelj in nosilec na Doba fakulteti in Višji poslovni šoli Doba pri predmetih prodajno-nabavna veriga, prodaja, organizacija in menedžment in ekonomika podjetja. Kot mentor na daljavo sodeluje na Doba fakulteti pri predmetih projektni menedžment in timsko delo, družinsko podjetništvo in nabavno-prodajna veriga.
Na Ekonomski-poslovni fakulteti Maribor predava s področja uvajanja CRM poslovnih rešitev v podjetjih kot gostujoči strokovnjak, na dodiplomski in podiplomski študijski usmerivi e-poslovanje.

 

Kot prodajni trener in poslovni svetovalec sodeluje z mnogimi uspešnimi podjetji v Sloveniji in tujini, kot so Addiko Bank, Sberbank, Adriatic Slovenica, ZZZS, Generali, Finančna hiša, I.Q. agencija, Cetis, Roto, Siliko, Messer, Tuš, Sanolabor, Meusburger, PS, Schindler, Mazda Slovenija, Adria Airways, Lek Veterina, Intercet, BDM Club, MOL Slovenija, Amstaf Gmbh in drugi.

 

Je človek prakse in praktičnih orodij, ki jih v praksi tudi vsakodnevno uporablja, dopolnjuje in razvija. V treningih uživa, udeležencem pa se skuša čim bolj približati tako, da se poglobi v njihov vsakdanje delo s strankami in prodajni proces ter skuša najti kar največ izboljšav, da bodo prodajni rezultati še boljši.

 

Bojanova specialnost:
• prodajne in voditeljske veščine in orodja,
• verbalna in neverbalna komunikacija,
• optimizacija prodajnih procesov,
• CRM (Customer Relationship Management),
• tehnike branje z obraza (t.i. Face Reading) za uporabo v prodaji in medsebojni komunikaciji,
• učinkovita pogajanja in

Napovednik dogodkov

Ni aktualnih dogodkov