mag. Mia Miše

Predavateljica za predmeta Podjetništvo in kultura podjetja ter Medkulturni Management, dejavna v mednarodnem okolju, izkušnjam v managementu in komuniciranju je dodala nova znanja in tako prinaša v Slovenijo novosti učenja metode Avatar®, s katero se v desetih dneh naučite uravnavanja lastnega uma in postopke analize in odločanja v upravljanju – organizacijskih/poslovnih sistemskih postavitev.

Napovednik dogodkov

Ni aktualnih dogodkov