Tanja Cmrečnjak Pelicon

Tanja Cmrečnjak Pelicon, univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij«. Od februarja 2017 dela na Projektni enoti inšpektorata na projektu: »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov, predava o možnostih mirnega razreševanja konfliktov na delovnem mestu v povezavi z delovnopravnimi vprašanji ter kot mediatorka izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci. Opravila je več usposabljanj za mediatorko, med drugim na področju transformativne metode mediacije. Od julija 2020 je tudi mednarodno certificirana managerka sreče pri delu.

Napovednik dogodkov

Ni aktualnih dogodkov