Viš.pred. NATAŠA VIDNAR, dipl.m.s., univ.dipl.org.

Nataša Vidnar se je rodila 2. 1. 1977 v Mariboru. Po izobrazbi je diplomirana medicinska sestra, univerzitetna diplomirana organizatorka. Zaposlena je v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor kot koordinatorka – vodja Centra za krepitev zdravja. Kot višja predavateljica poučuje na Alma Mater Evropaea, na Evropskem centru Maribor, na oddelku za zdravstveno nego in socialno gerontologijo. Zaključuje doktorski študij socialne gerontologije. Odlikujejo jo poštenost, prijaznost, humanost in odprtost. Zaveda se, da so v zdravstvenem sistemu najpomembnejši pacienti, ki vedno pogosteje kritično ocenjujejo delo medicinskih sester. Zato pri svojem delu poudarja individualen, celosten in human pristop do pacientov. Hkrati se zaveda, da je dobro razumevanje na delovnem mestu osnova za dobro delo.Njena vizija: » Motivacija za zdrav življenjski slog ima prednost pred zdravili –SKUPAJ lahko krepimo in ohranimo zdravje! «

Napovednik dogodkov

Datum začetka Naziv Podrobnosti Lokacija Cena Status
21. 12. 2021

Regijski posvet: »Z zdravo uravnoteženo prehrano v zdravo starost«

BREZPLAČNO Ni omejitve
BREZPLAČNO Ni omejitve