Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor
Javna dela so posebna oblika zaposlitev in so del aktivne politike za spodbujanja zaposlovanja in kreiranja novih delovnih mest. Za delodajalca je to ena od možnosti zaposliti brezposelnega, za brezposelno osebo pa je to priložnost pridobitve delovnih izkušenj in vsaj začasne zaposlitve.

Vsako leto Zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) objavi javno povabilo za izvajalce javnih del. Letos je bilo javno povabilo za izbor programov javnih del objavljeno 25.10.2022. Oddaja ponudb je možna od 11. 11. 2022 do porabe sredstev, najkasneje do 28. 4. 2023. Predvidena je vključitev 2.000 brezposlenih oseb.

Namen javnih del je aktiviranje dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihova socialna vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Brezposelne osebe se v program javnega dela vključujejo na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta in ustrezne napotitve Zavoda. Ciljne skupine so določene v Katalogu ukrepov APZ.

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija. Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci/izvajalci. Ponudbo za izvedbo programa javnega dela odda izvajalec.

Program javnega dela se lahko prične izvajati po sklenitvi pogodbe o izvajanju programa javnega dela med Zavodom, izvajalcem in naročnikom programa javnega dela. Dolgotrajno brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po uspešno opravljenem predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega dela z Zavodom in pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del  z izvajalcem.Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Mojca Tominšek