1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno izobraževanje pred izvedbo izobraževanja, varovanje osebnih podatkov in izvedbo izobraževanj.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov, se nanašajo na vsa izobraževanja (konference, seminarje, tečaje, delavnice in druge dogodke), ki jih organizira Štajerska gospodarska zbornica (v nadaljevanju: ŠGZ).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa izobraževanja in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanja določeno drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsako izobraževanje, ne glede na obliko prijave na izobraževanje (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno izobraževanje, se v celoti šteje, da nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani https://www.stajerskagz.si/o-sgz/splosni-pogoji-poslovanja/ (v nadaljevanju: spletna stran ŠGZ) in se lahko spreminjajo. V času prijave na posamezno izobraževanje veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani ŠGZ.

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije

2.1. Prijavnica
Prijava na izobraževanje se izvede z izpolnitvijo prijavnice, objavljene na spletni strani ŠGZ za posamezen dogodek (ali na drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje, na katero se je ta oseba prijavila).

2.2. Plačilo kotizacije za izobraževanje 
Na spletni strani ŠGZ je pri posameznem dogodku naveden program in višina kotizacije. Člani ŠGZ plačajo znižano kotizacijo. Kotizacija mora biti plačana do začetka izobraževanja.

2.3 Omejitev prijav na izobraževanja
Na brezplačna izobraževanja je možno iz istega podjetja prijaviti največ tri osebe. ŠGZ si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijav iz istega podjetja, prijavnico prekliče.

3. Odpoved prijave na izobraževanje

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@stajerskagz.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred objavljenim začetkom posameznega izobraževanja. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite oz. se dogodka ne udeležite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30,00 EUR + DDV na osebo.

3.1. Sprememba in odpoved izobraževanja 
ŠGZ si pridržuje pravico do spremembe vsebine programa izobraževanja, spremembe datuma in lokacije izobraževanja, o čemer vse prijavljene predhodno obvesti.

ŠGZ si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav iz drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva (2) delovna dni pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu, novica o odpovedi bo objavljena tudi na spletni strani ŠGZ. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator prijavljenim vrnil že plačane kotizacije.

4. Varovanje osebnih podatkov

Prijavitelj na posamezno izobraževanje dovoljuje ŠGZ uporabo posredovanih osebnih podatkov tako, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov, na način in za namene neposrednega trženja. Prijavitelj dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov tudi za namene spremljanja in poročanja o izvedenih projektnih aktivnostih.

Ponudnik storitev in proizvodov lahko kadar koli zahteva, da ŠGZ preneha uporabljati osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

ŠGZ osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika ter da bo informacije o posamezniku obdelovala zgolj v okviru namena zbiranja oz. obdelave osebnih podatkov, t.j. neposrednega trženja.

5. Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 20.04.2018.