Vizija
Postali bomo najmočnejša zastopnica interesov gospodarskih subjektov na področju celotne regije.

Poslanstvo
S kakovostnim in skrbnim delom ustvarjamo večje možnosti uspešnega delovanja naših članov na slovenskem kot tudi na tujih trgih. Smo mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij v regiji in delujemo s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.