Mednarodno poslovno srečanje v Varaždinu

Poslovno srečanje bo 30.9. in 1.10.2009 v hotelu TURIST v Varaždinu, kjer boste imeli priložnost za individualne razgovore s prijavljenimi podjetji zgoraj navedenih držav.

Časopis Gospodarski izzivi junij 2009

Časopis Gospodarski izzivi junij 2009 Celoten časopis Gospodarski izzivi junij 2009 v .pdf

Drugi Štajerski gospodarski forum

Investicije v energetiko so zahtevne, vendar na dolgi rok upravičene

Časopis Gospodarski izzivi april 2009

Časopis Gospodarski izzivi april 2009 Celoten časopis Gospodarski izzivi april 2009 v .pdf

Predstavitev CURS: Avtomatiziran uvozni sistem – SIAS

SIAIS uvaja nov način dela s pošiljanjem carinske uvozne deklaracije v carinski sistem, komuniciranje v času carinjenja preko elektronskih sporočil in sprotno obveščanje deklaranta o stanju pošiljke v carinskem postopku.

Delavnica: Osebnostna mapa zaposlenega – kaj pregledujejo delovni inšpektorji?

Na seminarju bo predstavljena vsebina osebnostne mape delavca in predpisi po ISO standardih ter hkrati to, kar zahteva delovni inšpektor pri pregledu dokumentacije.

Časopis Gospodarski izzivi februar 2009

Časopis Gospodarski izzivi februar 2009 Celoten časopis Gospodarski izzivi februar 2009 v .pdf

Seminar: Osebni stečaj in izvršba po novem

V januarju 2008 je pričel veljati nov Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP, ki se v večjem delu uporablja od 1.10.2008 in ureja pravila finančnega poslovanja v času podjetniške krize in vse stečajne postopke, postopek prisilne poravnave ter izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

Časopisi Gospodarski izzivi v letu 2008

Časopisi Gospodarski izzivi v letu 2008 Izdano: Publikacija: November 2008 Gospodarski izzivi 5 Oktober 2008 Gospodarski izzivi 4 September 2008 Gospodarski izzivi 3 Junij 2008 Gospodarski…

Podelitev priznanj in diplom za najboljše inovacije v podravju v letu 2008

Leto 2009 je evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti

Podelitev priznanj in diplom za inovacije v podravju za leto 2008

V skladu z razpisom za podelitev priznanj in diplom za inovacije v Podravju za leto 2008, je v razpisnem roku prispelo 11 prijav. V ocenjevalni komisiji, ki je na osnovi pregleda dokumentacije prispele vloge ocenila in odločila o podelitvi priznanj in diplom, so sodelovali: dr. Boštjan Harl, mag. Jure Verhovnik, mag. Stanislav Golc, dr. Dušan Klinar, Bruno Rumež.