medical-gef0ebf976_1280

V Uradnem listu RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023, je bil objavljen nov Pravilnik o poklicnih boleznih.

Ta pravilnik določa:

  • poklicne bolezni,
  • dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,
  • pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,
  • postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.

S pravilnikom se na novo določa postopek ugotavljanja poklicnih boleznih in določa, da se ugotavljanje poklicne bolezni začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (interdisciplinarna skupina strokovnjakov). Vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni izpolni delavec. Z njegovim soglasjem lahko pri pripravi vloge sodeluje tudi pooblaščeni izvajalec medicine dela, specialist, ki je obravnaval bolezen, za katero se sumi, da je poklicna, izbrani osebni zdravnik ali strokovni delavec za varnost pri delu.

Na možnost, da gre pri bolezni delavca za poklicno bolezen, mora delavca opozoriti izvajalec medicine dela, njegov izbrani osebni zdravnik in drugi lečeči zdravnik, imenovani zdravnik in zdravstvena komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sindikalni zaupnik ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, strokovni delavec za varnost pri delu, delodajalec ali inšpektor, pristojen za delo. Pravilnik podrobneje predpisuje vsebino vloge za ugotavljanje poklicne bolezni in njene priloge.

Pravilnik o Poklicnih boleznih začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2023. Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03, 43/11 – ZVZD-1 in 96/12 – ZPIZ-2).

Skupne pripombe delodajalcev na predlog pravilnika o poklicnih boleznih >

 

Lidija Majcen