Podelitev priznanj in diplom za inovacije v podravju za leto 2008

Zlato priznanje
Avtorji inovacije Erih ŠTEFANEC, Slavko MLINARIČ, Damjan RIBIČ, PRIMAT tovarna kovinske opreme  d.d., in soavtor Aleksander Milan MESARIČ
Inovacija: Bankomatne blagajne – konstrukcija odporna proti eksplozijam plina v njihovi notranjosti (RL)
Bankomatne blagajne so odporne proti eksplozijam  plina v njihovi notranjosti  v svoji osnovni konstrukciji. Dosežena certifikacija  za varnostne stopnje  CEN 3 EX-Gas in CEN 4 EX-Gas. Bankomatna  blagajna je sestavni – strateški del  bankomatne  naprave. Evropski standard EN1143-1:2005 oz. slovenski standard SIST 1143-1:2005 opredeljuje testiranje bankomatnih blagajn v različnih varnostnih  stopnjah v: protivlomni odpornosti in odpornosti proti trdim eksplozivom. V zadnjih letih so se pojavile popolnoma nove oblike napadov na bankomatne naprave – napadi s plinom. Razpoložljivi  navedeni standard ni predvidel kategorizacije  oz. odpornosti proti plinskim napadom. Strokovna javnost na takšne vrste napadov v ničemer ni bila pripravljena, zato je pričela mrzlično iskati odgovore na nastali problem. Primat d.d. je prvi  in edini evropski proizvajalec varnostne opreme, ki je razvil, izdelal in uspešno testiral bankomatne blagajne, ki so odporne proti eksploziji plina v njihovi notranjosti.

Zlato priznanje 
Avtorji inovacije Milan ŠEGULA, Branko ROŠKAR, dr. Bojan PAHOR, Perutnina Ptuj d.d. in soavtorja mag. Aleksander LAH in dr. Janez PETEK
Inovacija: Izkoriščanje odpadne toplote v obratu za predelavo klavnih odpadkov
Izkoriščanje odpadne toplote v obratu za predelavo klavnih odpadkov ali rekuperacija odpadne toplote iz kafilerije zajema  popolnoma nov sistem izkoriščanja odpadne toplote iz odpadne pare, skladiščenje odpadne toplote in njeno uporabo v proizvodnih procesih PC Mesne industrije.
Sistem rekuperacije sestavljajo trije podsistemi:

  • primarni ali rekuperativni sistem odpadne toplote s pretočnim rezervoarjem, sistemom dovajanja hladne mehke vode s frekvenčno vodeno črpalko, dvema cevnima kondenzatorjema in dvema  krogotokoma hladilne  vode s frekvenčno vodenimi obtočnimi črpalkami. Primarni krog omogoča  maksimalno odvajanje odpadne toplote iz odpadne pare in njeno začasno skladiščenje  v pretočnem rezervoarju.
  • Sekundarni ali skladiščni sistem odpadne toplote v topli vodi, ki zajema transportni sistem s frekvenčno vodeno transportno črpalko, dva skladiščna rezervoarja, temperaturno regulacijo in razdelilnike tople vode ter recirkulacijo nazaj v prvi rezervoar.
  • Pomožni sistem  zagotavljanja tople vode, ki zajema dva grelna akumulacijska rezervoarja  in obtočni grelni sistem  z dvema ploščnima toplotnima prenosnikoma. Sistem je namenjen zagotavljanju tople vode, ko kafilerija ne obratuje  ali obratuje s prenizko kapaciteto, da bi lahko zagotovila dovolj tople vode.

Zlato priznanje
Avtorji Marjana LAŽETA, Aleksandra ROBIČ, Marina JELEN, IMPOL, Industrija metalnih polizdelkov, Slovenska Bistrica in soavtorji: Milica PŠENIČNIK, prof. dr. Anton SMOLEJ, dr. Kevorkijan VARUŽAN
Inovacija: Postopek  izdelave tankih trakov in visoko-kakovostnih aluminijskih  folij za farmacevtsko industrijo iz kontinuirno ulitega traku debeline 6 mm
Predmet izuma je postopek izdelave  aluminijskih tankih trakov in visoko kakovostnih folij debelin od 0,006 mm do 0,200 mm iz zlitin vrste  Al-Fe-Si, izdelanih po postopku kontinuiranega ulivanja. Izum  obsega optimalne parametre kontinuiranega ulivanja  trakov med vodno hlajena valja (»Twin roll caster« -TRC) za izdelavo trakov  debeline 6 mm iz zlitin z različno vsebnostjo Fe in Si, hladno predelavo kontinuirno ulitih trakov, toplotno obdelavo hladno valjanih trakov in postopke folijskega  valjanja za izdelavo  tankih trakov in blister folij. Rezultat izuma so tanki trakovi in folije  za najzahtevnejše aplikacije  različnih debelin z ustreznimi mehanskimi lastnostmi: natezna trdnost, meja plastičnosti, raztezek  ter z ustreznimi mikrostrukturnimi lastnostmi – velikost kristalnih zrn, fazna porazdelitev, izceje, nečistoče ter mehanskimi  lastnostmi: poroznost, termostabilnost, kvalitetna površina. S tem izumom se je  skupina IMPOL uvrstila med maloštevilne tovrstne proizvajalce folij na svetu, ki z lastnim znanjem in tehnologijo  ter fleksibilno vhodno surovino kupcem  Impolovih izdelkov zagotavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Srebrno priznanje

Avtorji  inovacije:   dijak Anton LESNIK,  dijak Primož  ŠTEFANE, Vili VESENJAK, mentor, Srednja strojna šola Maribor 
Inovacija: Integrirana čelada

Srebrno priznanje
Avtorji inovacije dijak Jernej RAJH,  dijak Martin ŠPES, Vili VESENJAK, mentor, Srednja strojna šola Maribor
Inovacija: Izboljšava namestitve sifona/odtoka 

Srebrno priznanje
Avtorji inovacije: Matej VESENJAK, dijak Marko ANŽELJ, Vili VESENJAK, mentor  Srednja strojna šola Maribor
Inovacija: Naprava za določitev prekoračitve hitrosti

Srebrno priznanje
Avtorja inovacije dr. Marjan LEBER, Innovation Service Network d.o.o., dr. Reinhard WILLFORT, zunanji sodelavec  Innovation Service Network in soavtorja: mag. Conny CHRISTL in dr. Petja  PIŽMOHT
Inovacija: Analizno orodje za določitev inovacijske moči podjetja

Srebrno priznanje
Avtor inovacije: Ekipa razvoja in tehnologije,  Tovarna vozil Maribor d.o.o.
Inovacijo Avtobus MARBUS B3 090 VIVETH EU5

Srebrno priznanje
Avtor inovacije Sašo ZAGORANSKI, Semantika d.o.o., Spodnji Duplek
Inovacija Informacijski sistem GALIS

Diploma za inovacije

Avtor inovacije Drago VUGRINEC, TALUM d.d.
Inovacija: Ojačitev zgornjega dela  črpalne cevi

Diploma za inovacije
Avtor inovacije Darko EKART, CIMOS TAM Ai d.o.o.
Inovacija: Popravilo izmetnih kosov po varjenju

StajerskaGZAdmin

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice