Predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – javna obravnava

Predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) - javna obravnava

Spoštovane članice in spoštovani člani Štajerske gospodarske zbornice,

na portalu e-Demokracija je objavljen predlog novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Gre za predlog ministrstva, ki je bil dan v javno obravnavo, komentiranje je omogočeno do 2.12.2022.

Predlog vsebuje nekaj bistvenih sprememb, predvsem na področju napotovanja voznikov, regulacije sočasnega opravljanja storitev več državah članicah EU (napotitev v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 883/04) ter zavarovalnih podlag za delavce, poslane na delo v tujino (zavarovalna osnova 002). 

Posebej bi vas opozorili na naslednje spremembe:

  1. Prenos Direktive (EU) 2020/1057 v zvezi s posebnimi pravili za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa.
  2. Regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitveno ali samozaposlitveno dejavnost opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU (skladno s 13. členom Uredbe 883/04); na novo se določa pogoje za čezmejno izvajanje storitev za vsa slovenska podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS), ki svojo dejavnost opravljajo čezmejno v najmanj dveh državah članicah (ureditev podlag za napotovanje skladno s 13. členom Uredbe 883/04).
  3. Prehodna določba v 35. členu, ki predvideva črtanje določba drugega odstavka 144. člena ZPIZ-2, ki določa posebno zavarovalno osnovo za napotene delavce (zavarovalna podlaga 002). Določba drugega odstavka 144. člena ZPIZ-2 za napotene delavce (po 12. členu Uredbe (ES) 883/04) omogoča plačevanje prispevkov od primerljive plače v Republiki Sloveniji.

Predlagamo, da se odzovete v čim večjem številu preko portala e- Demokracije ali pošljete komentarje na info@stajerskagz.si. Komentiranje je omogočeno do vključno 2.12.2022.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Z lepimi pozdravi,
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Štajerska Gospodarska Zbornica