Projekti ŠGZ

H2GreenTECH

Z VODIKOVIMI TEHNOLOGIJAMI V ZELENO PRIHODNOST

H2GreenTECH je Interreg SI-AT projekt na Štajerski gospodarski zbornici, ki združuje 3 partnerje iz Slovenije ter 4 partnerje iz Avstrije.

Projekt krepi regionalno sodelovanje ter raziskave in inovacije na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, razvojnih in raziskovalnih (R&R) centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Ključni cilji projekta

Na programskem področju projekt naslavlja s tremi specifičnimi cilji:

  • Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.
  • Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.

Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

Cilji projekta:

Cilj konzorcija je okrepiti podjetja z mreženjem in izmenjavo znanj v okviru močne mreže HYDROGEN CENTER. Nadalje želimo omogočiti dostopnost infrastrukture za mala in srednje velika podjetja z enotno vstopno točko HYDROGEN CENTER za dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bodo spodbudila razvoj in rast tega regionalnega sektorja. H2GreenTECH je prav tako izjemno povezan s Strateško razvojnim-inovativnim partnerstvom – Mrežami za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo).

Želimo združiti naše regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji. Projekt se je začel s 1.3.2020, traja pa 30 mesecev. Glavni partner projekta je Kemijski inštitut iz Ljubljane.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:

dr. Dragica Marinič

vodja projektne pisarne

Glavni partner projekta

Kemijski inštitut (Slovenija ) National Institute of Chemistry

Projektni partnerji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija ) Ministry of Education, Science and Sport

Štajerska gospodarska zbornica (Slovenija ) Chamber of Commerce and Industry of Stajerska

Technische Universität Graz (Avstrija ) Graz University of Technology

Silent Quo (Avstrija)

Fachhochschule Kärnten (Avstrija ) Carinthia University of Applied Sciences

Forschung Burgenland (Avstrija)