Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

EU skladi: www.eu-skladi.si
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: www.sklad-kadri.si
Trajanje projekta: 3 leta
Vrednost projekta: 550.000,00 €

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

Namen projekta je izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva ter krepitev partnerstva in s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Novosti in obvestila

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov

O projektu Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

Namen projekta je izboljšati ključne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih/članih partnerstva ter krepitev partnerstva in s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj na ključnem področju S4 – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni cilji

  • izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost na področju krožnega gospodarstva,
  • krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o nujnosti pristopa vseživljenjskega učenja za usposabljanje na področju krožnega gospodarstva, ki ima okoljski, ekonomski in družbeni vpliv,
  • krepiti povezovanje in mreženje partnerstva, spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov in zagotavljati trajnost,
  • s ključnimi kompetencami prispevati h krepitvi večje konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva,
  • promocija uporabe krožnega gospodarstva znotraj S4, industrije 4.0 ter interdisciplinarnega povezovanja z drugimi področji S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT (IKT podpora).

Vključeni člani SRIP-a

Zavod Knof, AlgEN, EKTC, Helios, IOS, Kočevski les, Predilnica Litija, RACI, Surovina, ZEOS, ŠGZ.

Spletna stran projekta

 

Več projektov