PROJEKT Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavju

Opolnomočenje mladih podjetnic za uspešno podjetniško pot