Vodilni partner: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova

SocioLab – Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada |  www.eu-skladi.si

SocioLab – Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo

Operacija – projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Novosti in obvestila

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije

Vabimo vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev mentorstva in specialističnega svetovanja za (potencialne) subjekte v sektorju socialne ekonomije (socialnega podjetništva…
Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije

Javni natečaj – Naj socialno podjetje ali zadruga 2020 in Naj podpornik/ podpornica socialne ekonomije 2020 v Podravju

Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije, ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, vabimo vas k sodelovanju na natečaju Naj socialno podjetje ali zadruga 2020…
Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije

Vabimo vse zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev mentorstva in specialističnega svetovanja za (potencialne) subjekte v sektorju socialne ekonomije (socialnega podjetništva…

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov

O projektu

Operacija – projekt SocioLab je bil neposredno potrjen v Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Tako projekt, kot projektno partnerstvo sta bila predhodno potrjena s strani Razvojnega sveta regije Podravje, prav tako pa so vsi projektni partnerji člani regijske razvojne mreže Podravja.

Cilji projekta

 • prispevati k povečevanju konkurenčnosti vključenih podjetij,
 • odpiranje novih »zelenih delovnih mest« v prihodnje,
 • vzpostaviti vzdržno poslovno infrastrukturo ter mrežo organizacij in strokovnjakov, ki bo dolgoročno omogočala izmenjavo in kroženje znanj, izkušenj, dobrih praks  in skupni razvoj kompetenc zaposlenih ter zagotavljala podporo podjetjem na področju razvoja kadrov in razumevanja ključnih mehanizmov krožnega gospodarstva v smislu globalizacije, digitalizacije in povečanja konkurenčnosti gospodarstva ter družbe kot celote,
 • izdelati kompetenčni model za dogovorjene panožno specifične profile,
 • spodbuditi podjetja k sodelovanju in izmenjavi znanj, skupnemu razvoju programov t.i. notranjega in panožno specifičnega usposabljanja ter k učinkovitejšemu in enotnemu pristopu k razvoju zaposlenih,
 • znižati primanjkljaj kompetenc in usposobiti zaposlene v podjetjih partnerstva za učinkovito izvajanje dela v okviru panožno specifičnih profilov  ter povečati njihovo konkurenčnost.

Projekt bo v obdobju 2018−2021 vodil k rezultatu / učinkom

 • Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v Podravski regiji.
 • Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
 • Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
 • Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj 30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
 • Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
 • Izvedena podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
 • Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore  – usposabljanje in mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.
 • Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
 • Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.
 • Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.
 • Izvedba mednarodne strokovne konference.

Ciljne skupine

 1. Deležniki socialnega podjetništva: (potencialni) podjetniki, socialni podjetniki, zadružniki, osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge ali delujejo v le-teh in iniciative (socialno podjetniške iniciative, socialna podjetja, zadružne iniciative, zadruge) v vseh fazah razvoja).
 2. Osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo – strokovno in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje.
 3. Deležniki lokalnega okolja, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih ter širša javnost.

Posredno bomo z operacijo nagovarjali tudi druge ciljne skupine: brezposelne in iskalce zaposlitve, študente, mlade, starejše ter pripadnike ranljivih družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

Več projektov