V povezanosti je moč

Spot svetovanje Podravje

Celovita podpora storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 

Ponedeljek: 08.00 – 14.00
Torek: 08.00 – 14.00
Sreda: 11.00 – 17.00
Četrtek: ni uradnih ur
Petek: 08.00 – 14.00

Za osebno svetovanje se je potrebno predhodno najaviti!

SPOT Podravje

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Telefon:
 +386 02 333 13 85
E-pošta: spot.podravje@mra.si

SPOT SVETOVANJE Podravje

SPOT svetovanje Podravje nudi potencialnim podjetnikom in obstoječim MSP celovite podporne storitve na enem mestu. Združuje svetovalce iz ključnih podpornih institucij v Podravski regiji. Vključene institucije se bodo povezovale s preostalim institucijami in skupaj z njimi spodbujale podjetništvo na lokalni in regionalni ravni.

Cilji SPOT svetovanje Podravje so povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. 

S tem se bo povečalo število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo. SPOT Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija www.eu-skladi.si

  • Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji
  • Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP
  • Povezovanje regionalnega podpornega okolja
  • Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP
  • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
  • Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte

Koristne povezave

Konzorcij SPOT SVETOVANJE Podravje