Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.