Razpis za izbor najboljših inovacij v Podravski regiji, podaljšan rok prijav: 13.4.2023

Inovacije 2023

Vabimo vas, da izpostavite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše.

Predlagatelji lahko v letu 2023 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 3. 2023.

S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije v Podravski regiji imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Podravske regije.

Nagrajene inovacije bomo predstavili na javni podelitvi, ki bo potekala 16.6.2023.

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost v podravski regiji in povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja objavljamo 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA INOVACIJE V PODRAVSKI REGIJI

 

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja PODRAVSKE REGIJE.

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo na spodnjih povezavah.

Inovacijski izziv za leto 2023: INOVACIJE SO ENERGIJA

Obrazložitev: 
Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije.

Ocenjevanje inovacij bo potekalo predvidoma konec aprila ali v začetku maja 2023. Prijavitelji boste povabljeni k predstavitvi inovacij pred komisijo. 

Najboljše zlate inovacije iz regije bodo predlagane na nacionalni nivo in ocenjene s strani članov nacionalne komisije. Nacionalna priznanja GZS za inovacije bodo podeljena 19. septembra 2023 na Dnevu inovativnosti 2023. 

Razpis »

Prijava – spletni obrazec »

Obrazec – za pripravo prijave »

Priloga k prijavi – Izjava direktorja oziroma odgovorne osebe o pravilnosti podatkov »

Priloga k prijavi – Izjava za dovoljenje za objavo v medijih »

Pravilnik »

 

 

Dodatne  informacije:
Lidija Majcen
Tel.: 068 178 802
e-pošta: lidija.majcen@stajerskagz.si

 
 

 

 

 

Lidija Majcen