Sprememba Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Sprememba Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

V Uradnem listu RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023 je bila objavljena sprememba Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

 

V Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22) se prvi in drugi odstavek 4. člena spremenita tako, da se glasita:

– (1) Količina električne energije, ki jo dobavitelj električne energije proda končnemu odjemalcu po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, znaša 90 % porabljene električne energije odjemalca za isti mesec v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022, za vsako tarifo posebej.
– (2) Za merilno mesto, ki je bilo priključeno 1. julija 2022 ali pozneje, je količina električne energije, ki jo dobavitelj električne energije proda končnemu odjemalcu po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, 90% dejanske mesečne porabe.«.

 

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Štajerska Gospodarska Zbornica

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice