e-VEM točka ŠGZ

Enotna poslovna točka e-VEM za podjetja in podjetnike tudi na ŠGZ

Postopki za samostojne podjetnike

Bodočim in obstoječim samostojnim podjetnikom (s.p.) nudimo različne storitve, povezane z dokumentacijo in delovanjem s.p.

Za izvedbo postopka preko aplikacije eVEM je potrebno, da bodoči ali obstoječi s.p. prinese s seboj osebni dokument in davčno številko. V postopku registracije samostojnega podjetnika je možno oddati:

  • prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije: ime firme, sedež, zastopnik (neobvezno), dejavnosti po SKD, podružnica (neobvezno), način prejema sklepa – sklep prejmete predvidoma v roku 1-2 dni
  • prijavo davčnih podatkov v Davčni register: podatki o osebi, ki bo vodila poslovne knjige, akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, način vodenja in hramba poslovnih knjig
  • prijava podatkov samostojnega podjetnika v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M1-M2 obrazec): podatki o dokončani šoli, izobrazbi, poklicu, ki se bo opravljal
  • prijava podatkov otrok samostojnega podjetnika do 18. leta starosti v obvezno zdravstveno zavarovanje (M-DČ obrazec): matična številka, naslov

Pri vpisu spremembe podatkov samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije je možna sprememba imena firme, sedeža, dodaten zastopnik, podružnica, dodatne dejavnosti ali izbris dejavnosti.

Postopek pri izbrisu samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra: Samostojni podjetnik, ki želi prenehati opravljati dejavnost, mora skladno z veljavno zakonodajo vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Prijavo za izbris mora vložiti najmanj 15 dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije.

Postopki za samostojne podjetnike

V okviru vstopne točke eVem na Štajerski gospodarski zbornici trenutno ne izvajamo postopkov za d.o.o.

KONTAKT

Mojca Tominšek

T: 02 2208 727

E: mojca.tominsek@stajerskagz.si

Koristne povezave

Vprašanja in informacije